System dydaktyczny i jego elementy - strona 76

Public relations - wykład 4 (sem V)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Public relations w teorii i praktyce
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1008

jednokierunkowa Zwarte systemy działań Zwarte systemy działań System informacyjny Jeden z elementów strategii...

Polityka bezpieczeństwa

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Czyżewski
 • Użytkownik Sieci Komputerowej
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1617

i procedur, według których dana organizacja buduje, zarządza oraz udostępnia zasoby i systemy informacyjne...

Prawo międzynarodowe publiczne - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 945

., złożone z norm i instytucji, które służą regulacji stosunków społeczności międzynarodowej. Mamy 2 elementy...

Sterownik programowalny PLC - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Maciej Andrzej Lichtenstein
 • Struktury danych i złożoność obliczeniowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 994

elementy systemu. Nazywany również trybem rysowania, wszystkie elementy narzędziowe są dostępne dla trybu...

Paradygmat cz 1

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 532
Wyświetleń: 4809

PARADYGMAT powszechnie przyjęty system myślowy mieszczący w sobie najogólniejsze przesłanki...