Instytucje wychowania bezpośredniego w twojej najbliższej okolicy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instytucje wychowania bezpośredniego w twojej najbliższej okolicy - strona 1

Fragment notatki:Charakteryzuje ogólny cel gimnazjum, założenia programowe, koła przedmiotowe, osiągnięcia, różnego rodzaju imprezy, działalność społeczna oraz kółka zainteresowań.

Notatka pozwoli poznać działalność oraz charakterystykę przykładowej szkoły w Żarach.

Instytucje wychowania bezpośredniego w twojej najbliższej okolicy.
Nazwa tej instytucji istniała już bardzo dawno temu .Gimnazjum to kontynuacja starożytnego greckiego gimnasionu .To właśnie w gimnazjonie powstawały klasyczne instytucje kultury i edukacji. Renesans przynosi powrót do idei gimnazjonu, które oznaczało szkołę średnią humanistyczną.
W odrodzonej po I Wojnie Światowej Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęły działalność ośmioletnie gimnazja dla dzieci i młodzieży. Rok 1948 to koniec funkcjonowania gimnazjum w naszym kraju.
Dnia 1 września 1958 roku na ulicy Okrzei 19 w Żarach rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne Szkoły Podstawowej Nr 5. Ambitna kadra pedagogiczna, wspaniali, zaangażowani rodzice, zdolna młodzież, każdego roku zapisywała znaczącymi sukcesami kolejne karty historii szkoły. Rok 1999 i nowa reforma edukacji wprowadza w to miejsce nowe życie-Gimnazjum Nr 3.
Powstaje osiem oddziałów, a dyrektorem zostaje mgr Jacek Olczyk. W roku 2000 wicedyrektorem zostaje mgr Ewa Ryczuk. Rozwijają się kółka teatralne, historyczne, informatyczne, powstają zespoły muzyczne i teatralne oraz pojawiają się pierwsze sukcesy.
Głównym celem gimnazjum jest wypracowanie modelu szkoły przyjaznej każdemu uczniowi temu najzdolniejszemu, wszechstronnemu, uzdolnionemu w określonym kierunku i temu, któremu nauka sprawia kłopot, a sport i zajęcia manualne radość, w której każdy odniesie sukces. Nawet jeśli tym sukcesem będzie promocja do następnej klasy. W Gimnazjum Nr 3 motywuje się uczniów pozytywnie, tzn. pokazuje się ile już osiągnęli, a nie jak wielka jest ich niewiedza.
Założenia celu ogólnego są realizowane poprzez opracowany program pedagogiczno-profilaktyczny. Program opracowany przez pedagogów i wychowawców obejmuje:
-promowanie zdrowego stylu życia
-współprace wychowawców z rodzicami
-przygotowanie uczniów do nauki -kształtowanie postawy społecznej
-sposoby rozwiązywania konfliktów
-zapobieganie zjawiskom patologicznym
-stosunek nauczyciel-uczeń
Przyjęte przez radę pedagogiczną założenia programowe realizowane są w zakresie pracy dydaktycznej. Gimnazjum Nr 3 organizuje konkursy przedmiotowe, bierze udział w olimpiadach wiedzy, zawodach sportowych. W szkole działają koła przedmiotowe (kółko historyczne, matematyczne, plastyczne) i zainteresowań.
Instytucja wychowania bezpośredniego jaką jest Gimnazjum Nr 3, ma swoje osiągnięcia w pracy wychowawczej, chciałbym nadmienić tu o samorządzie uczniowskim, organizacjach młodzieżowych takich jak ZHP, SKS, PCK.
Organizowanie imprez sportowych, turystycznych, rozrywkowych a także tworzy, kultywuje tradycje i obyczaje. Duży nacisk kładzie się na działalność szkoły jeśli chodzi o prace opiekuńczą . Szczególną pomocą objęte są dzieci ubogie, z rodzin patologicznych, rozbitych, nie wydolnych wychowawczo. Zorganizowane jest dożywianie dzieci, wypoczynek zimowy i letni, opieka lekarska, psychologiczna, stomatologiczna oraz zapobieganie patologiom, organizowanie pomocy w nauce, zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom pozbawionym części opieki rodzicielskiej. W ramach współpracy wychowawcy z rodzicami rodzice wspomagają inicjatywy w zakresie środowisk finansowych, organizują zabawy, festyny. Współdziałają ze szkołą w rozwiązywaniu problemów patologii społe ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz