Synergizm - strona 4

Wykład - witaminy, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Eugeniusz Grela
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1113

, żeby nie zapaść - podać 2 przykłady w organizmie zwierzęcia na synergizm pierwiastków i antagonizm - podać 2...

Przyczyny bombażu chemicznego

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Apartyzacja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 3297

. i skład gazów nad żywnością, ciśnienie cząstkowe O2 i CO2 oraz wilgotność względna Synergizm i antagonizm...

Losy trucizn w organizmie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Anna Maria Brzozowska
 • Toksykologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2114

= A+B czyli 2+3= 5 •synergizm i antagonizm to interakcje dotyczące działania 2 lub większej ilości sub...

Rośliny okopowe

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Katarzyna Panasiewicz
 • Biomasa i bioenergia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1855

synergizm działania w mieszance z innymi komponentami, zwłaszcza z kukurydzą. Jest również ważnym czynnikiem...

Toksykologia - wyklad 3

 • dr inż. Anna Brzozowska
 • Toksykologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1428

): synergizm - wielkość efektu biologicznego jest większa niż wartość sumaryczna ich indywidualnych działań...

Rizofiltracja - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2457

) (synergizm między bakterią a rośliną) produkcja przez bakterie i rośliny związków powierzchniowo - czynnych...

Skorpiony-opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

pomiędzy tymi składnikami (Synergizm) i miejsc docelowych  Wyrozniamy 3 podstawowe kanalowe toksyny...