Syn Boży - strona 11

Ewangelia według św. Łukasza

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1092

, którzy podąż zanim. Pierwszemu mwi o tym, że Syn Boży noie ma miejsca spoczynku, drugiemu, że umarli...

Interpretacja Biblii w Kościele

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

, który jest Mesjaszem i Synem Bożym. W części C omówione jest także odwoływanie się do historii oddziaływania tekstu...

Dante Alighieri - Boska Komedia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1057

wszechwłodną"), Syna Bożego ("Miłość pierworodną") i Ducha Świętego ("Mądrość najwyższą"). Budowa Piekła Piekło...

Różne koncepcje zła

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Daniel Sordyl
 • Soteriologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1211

i wynagrodzenie ofiarowane Bogu. Aby przywrócić właściwy porządek świata. Syn Boży zostaje posłany na ziemie...

Apologia - obszerne opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ks. dr Przemysław Artemiuk
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1820

PRZEDMOWA inni wyznają swoiście rozumiany pluralizm - równość wszystkich poglądów (anything goes, P. Feyerabend). W tym kontekście dyscyplinę uzasadniającą wiarę, wskazującą prawdę ostateczną w Jezusie Chrystusie uważa się za odległą od ducha czasu, a teolog fundamentalny nierzadko jest traktowa...

Podstawy filozofii - wykłady

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Elżbieta Struzik
 • Filozofia
Pobrań: 2464
Wyświetleń: 17703

bezpośrednio, lecz Syn Boży - Logos jest stwórcą świata; 3. Creatio ex nihilo - zarówno świat duchowy...