Ewangelia według św. Łukasza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewangelia według św. Łukasza - strona 1 Ewangelia według św. Łukasza - strona 2 Ewangelia według św. Łukasza - strona 3

Fragment notatki:


EWANGELIA WEDŁUG ŚW. ŁUKASZA
WSTĘP
Auto, św. Łukasz. Z zawodu lekarz, uczeń i towarzysz wypraw misyjnych apostoła Pawła. Od Pawła przejął typowy dla listów Pawła uniwersalizm nauki o zbawieniu. Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Udowadnia, że uwolni ludzi tak, jak zatracił ich Adam- stąd genealogia Jezusa do Adama. Jaki jest Chrystus w jego Ewangelii? Modlący się, pełen dobroci, darzy miłością biednych, upośledzonych, grzeszników. Tutaj znajdujemy opowieści o zgubionej drachmie, synu marnotrawnym. Na pierwszy plan Wysowa się męka i zmartwychwstanie. Jezus ukazany w drodze. W drodze ku swej śmierci. Często określ Jesusa mianem „Pan” (Kyrios). Wzmianki o duchu świętym. Wprowadzenie dla dostojnego Teofila, choć tak naprawdę pisze dla nawróconych chrześcijan. Usiłuje być trochę historykiem, przedstawia kolejno wydarzenia. Akcenty historiozoficzne, idea „wypełniania czasów” lub „środka czasu”. Język bogaty, elastyczny. Św. Hieronim uważa Ewangelistę za najbieglejszego w grece spośród wszystkich innych.
NARODZENIE IŻYCIE UKRYTE JANA CHRZCICIELA I JEZUSA
PRZED NARODZENIEM
Zapowiedź narodzenia Jana
Zachariasz- kapłan, żona Elżbieta, niepłodna. Oboje dosyć starzy. Kiedy Zachariasz był na służbie w świątyni w czasie kadzenia pojawia mu się anioł, który przepowiada mu narodzenie syna, któremu da na imię Jan. Ma on przygotować lud dla pana, który nadejdzie. Zachariasz z niedowierzaniem pyta się, jak pozna, że będzie miał syna. Dowiadujemy się, że aniołem jest Gabriel, który mówi, że Zachariasz do czasu jak jego słowa staną się faktem pozostanie niemy. Wraca do domu, a po krótkim czasie Elżbieta zachodzi w ciążę i oddala się na 5 miesięcy
Zwiastowanie Maryi
6 m-cy od poczęcia Jana Gabriel zostaje wysłany do miasta Nazaret w Galilei do żony Józefa, Marii (jest określona jako dziewica, a już mężatka). Przepowiada jej poczęcie syna o imieniu Jezus. Maryja się pyta w jaki sposób, skoro nie zna męża (interpretowane jako, że jest zaręczona lub nie ma pełni praw małżeńskich). Gabriel mówi o tym, że pocznie z Ducha Świętego i informuje ją o ciąży Elżbiety, która jest jej krewną. Maryja odpowiada: Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według twego słowa. Anioł odchodzi
Nawiedzenie
Maryja odwiedza Elżbietę. Gdy ta ją widzi, dziecko, które nosi porusza się, ją napełnia Duch Święty. Nazywa Maryję matką swego Pana.
Magnificat
Pieśń pochwalna Maryi na cześć Boga. „Wielbi dusza moja Pana…”. Pozostaje u Elżbiety 3 miesiące poczym wraca do domu.
NARODZENIE I ŻYIE UKRYTE
Narodzenie Jana
Elżbieta rodzi syna. Ósmego dnia przychodzą krewni, by dać dziecku imię Zachariasza. Matka się nie zgadza, mówi, że ma być Jan. Pytają Zachariasza, który pisze na tabliczce, że ma mieć na imię Jan. Odzyskuje wtedy mowę. Wszyscy są przestraszeni i zastanawiają się, kim ma być dziecko, skoro Bóg tak przy nim działa


(…)

… na polu w szabat, co budzi obudzenie uczonych.
Uzdrowienie w szabat.
W świątyni, gdzie nauczał był człowiek z uschniętą ręką. Śledzili go faryzeusze i uczeni, bo chcieli móc go o coś oskarżyć. Ten bierze chorego na środek i pyta, czy można dobrze czynić w szabat? Uzdrawia go.
W TOKU PEŁNEJ DZIAŁALNOŚCI
Wybór dwunastu
Jezus modli się na górze. Wybiera 12 uczniów: „Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja;  Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.”
Napływ ludu
Schodzi na dół, tam czekają tłumy, chcąc doznać uzdrowienia.
Błogosławieństwa
„Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem…
… i wypędzania duchów, wysłał ich by głosili królestwo Boże. Mieli nie zabierać ze sobą czegokolwiek.
Niepokój Hroda Antypasa
Herod- tetrarcha, bal się. Słyszał, że Jan powstał z martwych. Chciał zobaczyć Jezusa. Okazuje się, że Janowi ściął głowę właśnie Herod.
Powrót Apostołów
Wracają. Udaje się do Betsaidy, tłum idzie za nim.
Pierwsze rozmnożenie chleba
Apostołowie proszą Jezusa by odprawił tłum. On im mówi…
… przez Ducha Pańskiego dla głoszenia dobrej nowiny), kapłani mu nie wierzą, złoszczą się, prowadza go na stok góry by go strącić, on przechodzi między nimi i oddala się.
Jezus w Kafarnaum. Uzdrowienie opętanego.
Nauczał w szabat w Galilei, mieście Kafarnaum. W synagodze był opętany, które zaczął do niego krzyczeć. Jezus powiedział: Milcz i wyjdź z niego. Duch wyszedł z ciała mężczyzny, a wszyscy dziwili…
…, wypominając Szymonowi, że ten nie namaścił jego głowy oliwą ani nie dał pocałunku.
Śladami Jezusa
Kobiety idące z Jezusem: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia
Przypowieść o siewcy
Siewca rzuca ziarno: na drogę, na skałę, między ciernie i na żyzną ziemię. To ostatnie wydało plon stokrotny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz