Ewangelia według św. Mateusza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewangelia według św. Mateusza - strona 1 Ewangelia według św. Mateusza - strona 2 Ewangelia według św. Mateusza - strona 3

Fragment notatki:


Biblia Ewangelia wg św. Mateusza Rodowód Jezusa syna Dawida, syna Abrahama Od Abrahama do Dawida jest 14 pokoleń i od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń, od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa 14 pokoleń.
Narodzenie Jezusa Po zaślubinach Marii z Józefem, Maria stała się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Józef chciał oddalić Marię. W nocy ukazał mu się anioł Pański i kazał Józefowi zabrać Marię do siebie, ponieważ urodzi Syna Bożego, któremu nadasz imię Jezus. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański. Mędrcy ze Wschodu Mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali się o nowo narodzonego króla żydowskiego. Kiedy to usłyszał król Herod, przestraszył się. Herod przywołał mędrców i kazał im iść szukać Dziecięcia, a gdy je znajdą mają mu donieść gdzie Ono jest. Gwiazda, która ukazała się na wschodzie, ukazała im drogę.
Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego. Upadli na twarz i oddali Mu pokłon. Ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. Otrzymawszy we śnie nakaz, żeby wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny
Ucieczka do Egiptu Anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i kazał mu iśc wraz z Jezusem i Jego Matką do Egiptu, ponieważ Herod chce zgładzić Dziecię. Józef wstał wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu. Pozostał tam aż do śmierci Heroda.
Rzeź niemowląt Herod posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza.
Powrót do Nazaretu Gdy Herod umarł, Józefowi znowu ukazał się Anioł Pański i rzekł: "Wstań weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli Ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia." Józef wstał i zrobił, tak jak mu kazał Anioł. Przybył do miasta, zwanego Nazaret i tam osiadł.
Przygotowanie do działalności Jezusa Jan Chrzciciel Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan wyznając przy tym swe grzechy.
Chrzest Jezusa Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: "To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?" Gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. Otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie"


(…)

… jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili"
Sprawiedliwi będą mieć życie wieczne, a źli pójdą na mękę wieczną.
Męka i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
Ostatnia spowiedź
Jezus rzekł do swoich uczniów: " Wiecie, że, po dwóch dniach jest Pascha i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie". Zebrali się arcykapłani, którzy odbyli naradę, żeby podstępem pochwycić Jezusa i zabić go.
Zdrada…
… do Jerozolimy, Jezus rzekł do uczniów: "Oto idziemy do Jerozolimy: tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom. Oni skaża Go na śmierć i wydadzą Go poganom na ubiczowanie i ukrzyżowanie, a trzeciego dnia zmartwychwstanie.
Działalność Jezusa w Jerozolimie
Uroczysty wjazd do Jerozolimy
Jezus wysłał dwóch uczniów po osła i źrebię, kazał przyprowadzić je do siebie. Jezus usiadł na osła i wjechał…
… i wydał na ukrzyżowanie. Żołnierze zabrali Jezusa do pretorium. Zrobili mu wieniec cierniowy i włożyli Mu na głowę. Pluli i szydzili z Niego, mówiąc : Witaj Królu Żydowski.
Jezus w Golgocie
Droga krzyżowa
Wychodząc spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Przymusili go, żeby pomógł nieść krzyż Panu Jezusowi. Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty. Nad Jego głową umieścili…
… i poprosił o ciało Jezusa. Piłat wydał ciało i pochowano Go. Przed wejściem do grobu Józef, zatoczył duży kamień i odszedł.
Piłat wysłał straż, żeby pilnowali grobu
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
Po upływie szabatu, pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób, Anioł Pański zstąpił z nieba i odsunął kamień.
Anioł przemówił do niewiast, że Jezusa…
….
Szóste przykazanie
Nie cudzołóż! Każdy kto pożądliwie patrzy na kobietę, już sie w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Każdy, kto oddala swoją żonę- poza wypadkiem nierządu- naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa.
Ósme przykazanie
Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. Morał z tego taki, że nie należy wogóle przysięgać…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz