Sygnatariusz - strona 21

Europejska Wspólnota Węgla i Stali

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Dr Justyna Miecznikowska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 518

, nie będących sygnatariuszami traktatów, wprowadzenie rozwiązań umożliwiających swobodny przepływ towarów...

Kultury nordyckie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Jajecznik
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

, rzemieślnicy, szlachta i burżuazja z basenu morza bałtyckiego Przełom XV i XVI w - walki między sygnatariuszami...

Rada Europy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1246

i inne. Nie są to dokumenty o charakterze prawnym, lecz apelacyjnym, wzywające państawa sygnatariuszy, aby dostosowały...

Unia Europejska i NATO

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3493

. Po ratyfikacji Traktatu przez sygnatariuszy Polska stanie sie czlonkiem Unii Europejskiej. O Unii Europejskiej...

Turystyka w Unii Europejskiej

 • Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2156

i sygnatariuszy Traktatu z Maastricht, doprowadziło do ponownej rewizji jego postanowień. Do przeglądu traktatu...

Polityka rozwojowa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Dumała
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 539

jest również sygnatariuszem Deklaracji paryskiej z 2005 r. w sprawie skuteczności pomocy oraz Europejskiego Konsensusu...