Swobodny przepływ osób - strona 10

Europejskie prawo wspolnotowe - Prawo

  • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1113

E U R O P E J S K I E P R A W O W S PÓ L N O T O W E Europejskie prawo wspólnotowe – są różne nazwy: prawo unijne, prawo integracyjne, prawo wspólnotowe. Prawo europejskie – nie zajmuje się prawem stanowionym w Europie, dlatego ta nazwa nie jest odpowiednia. OBWE – też może aspirować do roli twórcy...

Wspólna polityka handlowa UE

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Małgorzata Czermińska
  • Polityka
Pobrań: 434
Wyświetleń: 4137

sektorowe z UE swobodny przepływ osób liberalizacja w zakresie transportu lotniczego i drogowego...

Rada Europejska

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • ks. dr Piotr Burgoński
  • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1526

jest jednomyślność (art. 48 ust. 7 TUE); w dziedzinie swobodnego przepływu osób: jeżeli członek Rady uzna, że projekt...

Przestępczość zorganizowana

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Polityka
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1813

igospodarcze wEuropie Środkowej iWschodniej; otwarcie granic, swobodny przepływ osób iidei oraz liberalne prawo...