Wykład - Historia idei jedności europejskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Historia idei jedności europejskiej - strona 1 Wykład - Historia idei jedności europejskiej - strona 2 Wykład - Historia idei jedności europejskiej - strona 3

Fragment notatki:

Historia idei jedności europejskiej
1.1. Korzenie idei europejskiej
Pojęcie „Europa” - mitologia grecka
„Europa” - zachodnia część znanego ówczesnym ludziom świata (Ereb-fenicki, Garb-arabski, Europa-dorycki -„kraj zachodzącego Słońca”)
Europa jako region - powstała gdy upadło imperium rzymskie (MarcBloch)
Centrum - Morze Śródziemne - mare nostrum
VII/VIII w - chrześcijanie przestali kontrolować Morze Śródziemne (ekspansja islamu) centrum Państwo Franków, Europę Środkową i Południowo-Wschodnią zajmują Słowianie
1054- zerwanie jedności religijnej między Rzymem i Konstantynopolem
średniowiecze - Europa od Finlandii po Hiszpanię, od Szkocji po Bizancjum
1.1.1. Respublica christiana: chrześcijaństwo jako fundament średniowiecznej Europy
Chrześcijaństwo elementem łączącym średniowieczną Europę Wspólne: system wartości, łacina, instytucje kościelne ponad granicami, kultura.
Imperium Karola Wielkiego - podbił Sasów, Longobardów, Arabów na Płw. Iberyjskim - Marchia Hiszpańska, 800- koronowany na cesarza rzymskiego, „ojciec Europy”, rozwój kultury i nauki - renesans karoliński
843 - Verdun - podział imperium:
Zachód - Karol Łysy
Środek - Lotar I
Wschód - Ludwik Niemiecki Pierre Dubois(doradca Filipa Pięknego) XIVw- koncepcja „Republiki chrześcijańskiej” - konfederacja państw chrześcijańskich z przywódcą (Francja) i trybunałem rozjemczym. Negacja zwierzchnictwa papiestwa nad władzą świecką Dante Alighieri - XIII/XIV w - idea odnowienia cesarstwa rzymskiego
Na czele król Niemiec Henryk VII Luksemburski, rozdzielenie władzy świeckiej od duchownej przez to idea potępiona przez papieża
Jerzy z Podiebradu - XV w - król Czech z doradcą Francuza Antonie Marini - koncepcja Ligi Pokoju - związek chrześcijańskich władców europejskich, wszystkie państwa równy status (uderzało to w cesarza), bez papieża
Erazm z Rotterdamu - XV/XVI w - powrócił do koncepcji Ligi Pokoju -jedność władców chrześcijańskich najlepszym sposobem na przeciwstawienie się ekspansji imperium otomańskiego (podobnie Marcin Luter)
Próby podporządkowania jednemu ośrodkowi całego kontynentu - Rzesza Niemiecka i Francja. Niemcy jako spadkobierca Karolingów i cezarów rzymskich - stąd Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, drugie centrum - papiestwo; spór o inwestyturę nieudane zjednoczenie Europy łacińskiej, ale także potwierdzenie separacji władzy świeckiej i duchowej
Krucjaty 1096-1291-

(…)

… Paneuropy Richarda Coudenhove'a-Kalergiego(francuski mąż stanu)
Podkreślał znaczenie europejskiej wspólnoty kulturowej - dziedzictwo rzymsko - greckie, judeochrześcijańskie. Potępienie nacjonalizmu. Proponował utworzenie federacji europejskiej - Stanów Zjednoczonych Europy - najwyższą władzą dwuizbowy parlament (Izba Narodów -wybory powszechne + Izba Państw- delegaci państw). Zjednoczona Europa…
… (OECD) zrzeszającą większość krajów wysokorozwiniętych - straciła europejski charakter (Polska w OECD od 1996)
1.2.2. Renesans koncepcji paneuropejskich: Kongres Europejski w Hadze i Rada Europy
1946 - Churchill zaproponował (na Uniwersytecie w Zurychu) powrót do propozycji Coudenhove'a - Kalergiego i Brianda, odbudowę „europejskiej rodziny”i powołanie „Stanów Zjednoczonych Europy”
- pierwszym krokiem…
… - Wysoka Władza - kontyngenty, ceny maksymalne i minimalne, finansowanie projektów, sankcje 1.3.2. Plan Plevena: porażka Europejskiej Wspólnoty Obronnej
zimna wojna - konieczność zacieśnienia współpracy gospodarczej i militarnej
1949- ZSRR ma broń jądrową
1950 - początek wojny w Korei NATO i Traktat Brukselski nie wystarczały, bo ich sygnatariuszem nie było RFN
Problem remilitaryzacji Niemiec - Korea Płn zaatakowała Pd, dlatego RFN i Zachód obawiały się, że ZSRR tak samo będzie chciał `zjednoczyć' RFN i NRD. USA i Wielka Brytania oficjalnie opowiedziały się za remilitaryzacją, ale opinia publiczna niechętna. Październik 1950 - Rene Pleven przedstawił na forum Zgromadzenia Narodowego propozycję utworzenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej (wciągnięcie Niemiec w strukturę bez tworzenia ich armii)
- wspólna…
… dotycz. warunków udziału RFN
Paryż - negocjacje dotyczące zasad funkcjonowania EWO
1952 - „Szóstka” podpisała Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Obronną USA, Wielka Brytania,Francja i RFN - układ generalny, zastępujący statut okupacyjny, znosząc większość ograniczeń RFN - ale ta miała w przyszłości włączyć swoją armię do EWO
Protesty we Francji - koniec francuskiej armii i imperium…
… Wykonawcza
- Rada Ministrów Państw Członkowskich
- Trybunał Sprawiedliwości
- Rada Gospodarcza i Społeczna
- koordynacja polityki zagranicznej
- wspólny rynek - swobodny przepływ osób, towarów i kapitału
Większość państw nie chciała tak daleko idących rozwiązań (oprócz Włoch). Porażkę przypieczętowało odrzucenie przez Francję EWO
Anthony Eden - brytyjski msz
1954 - Londyn i Paryż - decyzje o modyfikacji Traktatu Brukselskiego, utworzeniu na jego podstawie Unii Zachodnioeuropejskiej - przyjęcie RFN i Włoch. RFN miała się też stać członkiem NATO UZE nie miała być ponadnarodowa, miała służyć do kontroli RFN (zobowiązanie Adenauera do nieprodukowania broni ABC), RFN zobowiązało się także do przestrzegania KNZ (mimo że nie było członkiem ONZ) RFN uzyskała zgodę na remilitaryzację
1954 - ratyfikowane…
… niemiecki - jedność Niemiec, stosunki z sąsiadami, podzielony Berlin
4 zwycięskie mocarstwa - Francja, Wielka Brytania, USA, ZSRR
Stosunki USA - ZSRR głównym elementem kreującym stosunki międzynarodowe po IIwś
1.2.1. Znaczenie zimnej wojny: plan Marshalla i Europejska Organizacja Współpracy Gospodarczej
Po II wś rozbieżności między USA i ZSRR zaczęły narastać.
1947 - Biuro Informacyjne Partii…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz