Surogat - strona 5

Makroekonomia - pojęcie pieniądza

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

: vide: surogaty pieniądza) => pieniądz fiducjarny (oparty na zaufaniu do gwaranta jego wartości...

Wzbogacenia

Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

powinien być w naturze (ewentualnie przez surogaty, gdy ten go zbył) -obowiązek wydania korzyści wygasa...

OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 896

, - nie otrzymuje surogatu zarobku w postaci renty lub emerytury, - nieposiadający majątku mężczyzna w czasie...

Interwencja uboczna - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 980

jaki ma we wstąpieniu do sprawy (uprawdopodobnienie= surogat dowodu, a więc nie musi udowadniać, ale uwiarygodnić...

Postępowanie zabezpieczające.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 791

zabezpieczenia osoba musiała udowadniać istnienie roszczenia (prawdopodobnie nie jest surogatem dowodem...

Kancelarie kościelne - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Rozwój form kancelaryjnych
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1064

i prowadził proces, dbał o finanse urzędu. Oficjałowie mieli zastępców w osobach sędziów surogatów...

Pieniądz - Stopa procentowa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

(quazi pieniądze, surogaty) - to udokumentowane lub nieudokumentowane wierzytelności pieniężne...

Roszczenie o wydanie wzbogacenia - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 119
Wyświetleń: 770

jako naprawienie szkody (surogaty) gdyby zwrot korzyści w naturze nie był możliwy, wzbogacony powinien zwrócić...

Campbell planuje przyszłość

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 966

było przekonanie amerykańskich klientów, że zupa jest tanim i smacznym daniem, a nie jedynie surogatem prawdziwego...

Filozofia oświecenia-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Tadeusz Skalski
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 77
Wyświetleń: 616

ją za surogat boskości. Konstrukcje oświeceniowe podważyli: Rousseau wskazał na kolizję Natury (biologiczności...