Pieniądz - Stopa procentowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pieniądz - Stopa procentowa - strona 1 Pieniądz - Stopa procentowa - strona 2 Pieniądz - Stopa procentowa - strona 3

Fragment notatki:

Pieniądz
Procesy gospodarowania maja charakter pieniężno-finansowy
Pieniądz - „król towarów” - to specyficzny towar pełniący funkcję (rolę) powszechnego ekwiwalentu. Powszechnym ekwiwalentem może być każdy towar jeżeli:
jest podzielny
jest dobrem trwałym
jest społecznie akceptowalny
musi być to towar rzadki (występowanie)
łatwy w przechowywaniu
W przeszłości pieniądzem były różne towary, np. bydło, bursztyn, złoto
Funkcje pieniądza:
FUNKCJE
CECHA
KORZYŚĆ
miernik
wartości
Mierzy wartość wszystkich towarów i usług; nadmierna ilość pieniądza w obiegu prowadzi do zwiększenia przeciętnego poziomu cen
Pojawiła się kategoria ceny, która jest wartością towary wyrażoną w pieniądzu
wymiany
(cyrkulacji)
Obsługuje transakcje pomiędzy kupującymi a sprzedającymi. Wymiana zostaje rozdzielona na odrębne akty sprzedaży i kupna, które nie muszą się pokrywać w czasie ani miejscu.
Można sprzedawać każdemu kto posiada odpowiednią ilość pieniądza i kupować za pieniądze wszystko to co jest nam potrzebne.
środka
płatniczego
1. Zdolność pieniądza do regulowania różnych zobowiązań.
1. Rozwój systemu kredytowo-pieniężnego co stało się siłą napędową rozwoju gospodarczego.
środka tezauryzacji (oszczędności)
1. Traktowanie zasobu pieniądza jako skarbu. 2. Najlepiej tę funkcję spełnia pieniądz pełnowartościowy czyli złoto.
1. Pojawienie się funkcji akumulacji (w przypadku przedsiębiorstw) i oszczędności (w przypadku gospodarstw domowych).
pieniądza światowego
1. Pieniądz krajowy może pełnić funkcję pieniądza światowego pod warunkiem, że Państwo prawnie gwarantuje jego wymienialność zewnętrzną po kursie tynkowym.
1. Wszystkie wymienione na rynku światowym.
Jakość pieniądza
O jakości pieniądza decyduje przede wszystkim płynność. Może być ona rozpatrywana w trzech układach:
płynność aktywu finansowego - łatwość zamiany aktywu w pieniądz bez straty;
płynność jednostki gospodarczej - w której jednostka gospodarcza jest zdolna do pokrywania swoich bieżących zobowiązań oraz tych zobowiązań, które powstaną z podejmowania nowych decyzji finansowych;
płynność systemu gospodarczego - czyli ogólny stan płynności - polega on na zdolności pokrywania przez rynek pieniężny wszelkich potrzeb płatniczych i jednostek gospodarczych tworzących sektor gospodarczy;

(…)

… nie będący prawnym środkiem płatniczym są używane w obrocie bezgotówkowym w postaci polecenia przelewu, czeku, karty kredytowej lub płatniczej. Ze względu na pochodzenie można wyróżnić:
pieniądz żyrowy (bezgotówkowy) emitowany przez Bank Centralny - powstaje on z wkładów na żądanie instytucji publicznych (banków, przedsiębiorstw) poprzez obniżenie stopy rezerw obowiązkowych, udzielanie kredytów lombardowych…
… to np.: papiery wartościowe, akcje i obligacje, dzieła sztuki, działki budowlane, znaczki pocztowe, sztabki złota, itp. Kreacja pieniądza Dawniej pobierano pieniądze zarówno od deponujących jak i od pożyczkobiorców. Później z czasem wprowadzono obowiązek rezerwy obowiązkowej. Banki mogą tworzyć, kreować pieniądz bezgotówkowy. Pieniądz bezgotówkowy w wyniku operacji czynnych tworzą (kreują) banki…

810
729
656
Suma 10 000 1 000 9 000 9.000 wykreowały banki przez system bankowy
Mnożnik kreacji pieniądza mierzy wzrost podaży pieniądza na skutek powiększenia bazy monetarnej o jednostkę. Przy założeniu że:
M - podaż pieniądza
M =G + D k = współczynnik preferencji gotówki
B - baza monetarna
B = G + R r = stopa rezerw
G - gotówka; m = mnożnik
D - depozyty; R - rezerwy
Przykład 1
Rezerwy depozytowe r = 10% - 0,1
Współczynnik preferencji gotówki k = ½ - 0,5
Baza monetarna B = 1000
Jaka jest podaż pieniądza?
M = jeśli k=0,8 to podaż pieniądza zmniejsza się.
O ilości pieniądza w obiegu decyduje wielkość rezerw obowiązkowych i współczynnik preferencji gotówkowej.
Podmioty, cele instrumentów polityki monetarnej.
Polityka pieniężna - to przedsięwzięcia mające na celu kształtowanie ustroju walutowego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz