Suma ubezpieczenia - strona 13

Zagadnienia wstępne z finansów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 98
Wyświetleń: 560

ubezpieczeń osobowych i majątkowych Zawierane są dobrowolnie i na koszt pracownika Suma ubezpieczeń...

Ubezpieczenia w turystyce- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Piotr Cybula
 • Ubezpieczenia w turystyce
Pobrań: 140
Wyświetleń: 742

przedmiotu ochrony. wyczerpanie sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej wykup polisy w ubezpieczeniu...

Pośrednictwo ubezpieczeniowe- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Mirosław Pacud
 • Pośrednictwo ubezpieczeniowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

do otrzymania sumy ubezpieczenia (wtedy połączenie ubezpieczenia na cudzy rachunek oraz ubezpieczeni na rzecz...

Wykład-ubezpieczenia społeczne

 • dr Roman Garbiec
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 1862
Wyświetleń: 9058

) jako uprawniona do pobrania sum sumy ubezpieczenia. 9.Kim jest podmiot ubezpieczenia? Podmioty opłacające składkę...

Ubezpieczenia - wyłlady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3808

FINANSOWANIA: poziom ubezpieczenia - stosunek sumy ubezpieczenia do wysokości ubezpieczenia. Mamy...

Ubezpieczenia - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewa Wycinka
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3899

do pobrania sumy ubezpieczenia. Interes ubezpieczeniowy - jest to rodzaj finansowego interesu, który jednostka...

Klauzule kontraktowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Międzynarodowe Transakcje Gospodarcze
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 4865

szkody obniża odszkodowanie o część określoną w pieniądzu lub jako procent sumy ubezpieczenia. Klauzula...

Wykład - Operacje depozytowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Magdalena Szyszko
 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

lub dożycie (bank jest tylko pośrednikiem). Suma ubezpieczenia to nominalna kwota lokaty + narosłe odsetki...

Wykład - Prawo gospodarcze i prawo pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Antoni Witosz
 • Prawo gospodarcze i prawo pracy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 560

towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiada do wysokości sumy ubezpieczenia Umowy: zobowiązujące jednostronnie...