Wykład - Prawo gospodarcze i prawo pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Prawo gospodarcze i prawo pracy - strona 1 Wykład - Prawo gospodarcze i prawo pracy - strona 2 Wykład - Prawo gospodarcze i prawo pracy - strona 3

Fragment notatki:

Prawo gospodarcze i prawo pracy prof. zw. dr hab. Antoni Witosz
Wykład 9
Dawność - utrata określonych praw lub roszczeń na skutek bierności ze strony uprawnionego przez czas określony w ustawie:
zasiedzenie - prawo zostaje nabyte przez osobę nieuprawnioną w skutek faktycznego wykonywania przez nią określonego prawa, a bierność uprawnionego, który swojego prawa nie wykonywał przemilczenie - prowadzi do nabycia prawa przez osobę na skutek wykonywania swych praw przez drugą (rzeczy znalezione) [np. na kolei jeśli przez rok nie zgłoszę się po swoje rzeczy /osoby nieznane 2 lata/ to przechodzą na własność kolei i idą na licytację]
przedawnienie - utrata roszczeń, a więc środka do realizacji uprawnienia ale uprawnienie się nie przedawnia
tylko roszczenia majątkowe się przedawniają
z zakresu dóbr osobistych - niemajątkowe - nie przedawniają się
przepisy są zawsze bezwzględnie obowiązujące
Czas przedawnienia - ogólne zasady w art. 118 k.c., ale przepisy szczególne zawsze ustalają inne. Gdy termin upłynie - roszczenie wygasa. Nie można wtedy dochodzić przed sądem wierzytelności, bo ten instrument już wygasł. Uprawnienia z zobowiązania zamieniają się uprawnienia naturalne - wolna wola dłużnika.
Terminu przedawnienia nie da się przywrócić!
ZOBOWIĄZANIA (Radwański, tom II)
Zobowiązanie to stosunek prawny, na mocy którego wierzyciel może żądać od dłużnika uczynienia czegoś lub zaniechania czynienia a dłużnik ma obowiązek żądanie spełnić.
Przynajmniej jeden musi być uprawniony, a przynajmniej jeden zobowiązany.
Jedna wierzytelność może rodzić wiele roszczeń.
Źródła:
umowa
wyrządzenie szkody - czyn niedozwolony - delictum - (zobowiązanie odszkodowawcze)
bezpodstawne wzbogacenie (gdy ktoś świadczył komuś bez podstawy prawnej)
akt administracyjny - jednostronne
Zobowiązanie powinno zawsze ściśle określać podmioty - nie może być wątpliwości kto jest zobowiązany, a kto zobowiązuje.
Obowiązki dłużnika dzieli się na:
główne
przygotowawcze
Jeżeli nic innego nie wynika z czynności prawnej to obowiązki główne określa k.c., ale mogą być poszerzone umową np.: umowa sprzedaży np. 10kg czereśni i cena
 obowiązek główny  wydanie czereśni i przeniesienie prawa własności, ale można umowę doprecyzować
Uprawnienia wierzyciela dzieli się na:
główne - żeby świadczenie było wykonane w sposób należyty, zgodnie z treścią umowy - mogą się zmieniać lub modyfikować - np. niewykonane świadczenie (lub opóźnione) - uprawnienie główne zmienia się na odsetki (+ ewentualnie owo świadczenie)

(…)

…, ale która ma takie uprawnienia, jak gdyby była stroną umowy - np. pracownik jest ubezpieczony na wypadek śmierci - kasy nie dostanie on (bo będzie zimny) tylko np. jego żona.
Występują dwa stosunki:
waluty - między przyjemcą przyrzeczenia a osobą trzecią - jego podstawą jest stosunek pokrycia
pokrycia
Klauzule dodatkowe - jest ich mnóstwo - w k.h. 112 klauzul:
zadatek - wg k.c. - jest to suma pieniężna lub oznaczona rzecz dna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz