Stygmatyzacja - strona 6

Patologie społeczne

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
 • Patologie społeczne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 4480

zachowaniom patologicznym poprzez karanie sprawców, a nie na piętnowanie i stygmatyzację ofiar rozpoznawanie...

Narkomania-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr Szulc
 • Psychologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1134

do kryminalizacji i stygmatyzacji grupy problemowej; 5) bezskuteczność przepisów prawnokarnych wobec osób...

Styl retoryczny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3129

roku nie jest wolny od innych grzechów, wśród których jednym z najcięższych jest swego rodzaju stygmatyzacja...

Klonowanie- kontrowersje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biotechnologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 861

³u genetycznego mo¿e zarówno prowadziæ do wzmiankowanej stygmatyzacji, jak równie¿ do pog³êbienia wiedzy...

TEORIA ROZWOJU DOJRZAŁOŚCI INTERPERSONALNEJ I SYSTEM DIAGNOSTYCZNY "I-...

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 896
Wyświetleń: 9233

Obszerny wykład (19 stron w formacie doc) na temat teorii rozwoju dojrzałości interpersonalnej. Notatka z pedagogiki. Zawiera następujące treści: zbieranie doświadczeń, stosunki interpersonalne, charakterystyka poziomów integracji, wrodzony potencjał biologiczny, dojrzewanie fizjologiczne systemu ne...

Kryminologia - przedmiot

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1372

się podstawowym normom i ocenom moralno-obyczajowym. Z tym wiąże się zjawisko stygmatyzacji, czyli uciskania...

Zagadnienia do wykładów

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 • dr Małgorzata Skórczyńska
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 4683

się ze stygmatyzacją lub uwidacznianiem nieporadności oraz niezaradności życiowej, może też wiązać się z przyznawaniem...