Metodyka działania w pracy socjalnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodyka działania w pracy socjalnej - strona 1 Metodyka działania w pracy socjalnej - strona 2 Metodyka działania w pracy socjalnej - strona 3

Fragment notatki:

,,Metodyka działania w pracy socjalnej''. I .Metodyka działania w pracy socjalnej . 1.Omów dwa nurty charakteryzujące działanie pracownika socjalnego w ramach ,,codziennej rzeczywistości''.
Założenie:
,,Metoda jest jedynie sposobem porozumiewania się intelektualistów ,mającym niewiele związku z codzienną rzeczywistością .`' ( analiza porównawcza)
I nurt
II nurt
1.Pracownik socjalny to jedynie wykonawca polityki społecznej zatrudniającej go instytucji.
……………………………………………….
2.Działanie jego jednoznacznie ogranicza się do przekazywania podopiecznym dominujących norm społecznych oraz przywracanie go społeczeństwu.
……………………………………………….
3.Jego rola polega wyłącznie na sprawowaniu nadzoru :,, nad jednostkami odbiegającymi od normy ''i z ,,marginesu `', ,,aspołecznych'' oraz przywracaniu ich społeczeństwu.
………………………………………...
4.Zwolennicy nurtu tego biorą pod uwagę jedynie status pracownika socjalnego .
5.Negują całkowicie istnienie marginesu wolności jego w działaniu, podporządkowanym zatrudniającej go placówce (symbioza i zgoda).
6.Odrzucają możliwość samodzielnego myślenia -pracownika i podopiecznego.
7.Negują istnienie sprzeczności i wielu konfliktów w pracy socjalnej.
1.Wszechstronny rozwój psychiczny i emocjonalny podstawą pracy pracownika socjalnego.
……………………………………………….
2.Poznanie samego siebie, swoich motywacji i dążeń oraz nabranie zaufanie do siebie, gwarantują zdolność pomocy podopiecznym ,nawiązując z nimi serdeczny i aprobujący związek ……………………………………………….
3.Jego rola polega na poznaniu własnej osobowości i budowie prawidłowych relacji z podopiecznym na podstawie doświadczeń własnych, trudności i przeszkód, jakie napotyka w relacjach z innymi.
……………………………………………….
4. Zwolennicy nurtu II działania pracownika socjalnego sprowadzają się do rozwoju zdolności nawiązywania kontaktów.
5.Negują faktyczne istnienie aspektów instytucjonalnych oraz zdolności każdej jednostki do uczenia się od innych przez korzystanie z doświadczeń wypływających z otoczenia zewnętrznego oraz intelektu drugiej osoby.
2. Pracę socjalną wzbogaca wpływ III czynników

(…)

… to sposób dychotomiczny patrzenia na świat. To postrzeganie każdego wydarzenia w kontekście opozycji, między tym co pozytywne i negatywne, dobre i złe, etc.
Posługiwanie się pojęciem opozycji pozwala na zrelatywizowanie osądów normatywnych, na postrzeganie sytuacji w całej jej złożoności oraz jako wynik oddziaływania sił przeciwstawnych., tak w odniesieniu do sfery psychoafektywnej, jak i społecznej.
Konkretny fakt społeczny będzie oceniony, przyjęty lub odrzucony przez otoczenie w bardzo różny sposób, w zależności od przynależności do klasy społecznej bądź różnych kultur. ( np. kara cielesna wymierzona dziecku przez matkę) 6c.Pojęcie pola społecznego i własnej zależności. Pojęcie pola społecznego oznacza, że uznaje się wydarzenie społeczne za wytwór - skutek- współistniejących, odrębnych całości, takich jak: grupy…
…, że tu właśnie ją otrzyma, a także zadecydowała - zwykle po wyjaśnieniach i negocjacjach - iż jest to właściwy wybór oraz zawarła z pracownikiem socjalnym umowę - nazywaną kontraktem - a określającą warunki usługi (Carl Rogers - terapia skoncentrowana na kliencie, podkreślenie praw osoby do samostanowienia).
Wymień systemy działania w pracy socjalnej :
Systemy działania :
a) jednoosobowy - skupienie się na potrzebach…
…;
osoby korzystające z warunkowego zwolnienia, których obowiązkiem jest kontakt z pracownikiem socjalnym pod groźbą ponownej utraty wolności;
pacjenci szpitali psychiatrycznych i instytucji o podobnym profilu;
skierowani przez sąd na przymusową terapię ojcowie (mężowie) maltretujący dzieci (żony).
Korzystanie z pomocy jest obowiązkiem wymuszonym przez prawo lub zagrożonym przykrymi sankcjami społecznymi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz