Stuartowie - strona 8

Wykład - ruch utylitarystyczny

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 413

składników, podążając w tej materii za Humem, a nawiązując też do Condillaca. John Stuart Mill (1806-1873...

Wykład - Rozwój dziedziny

  • Uniwersytet Warszawski
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 42
Wyświetleń: 399

równoważy sprawnościowy). Cztery prawa etycznych zasad Winstanley'a i Stuarta-Smitha: a) Szacunek...

Burke, Constant, Bernstein, Mill - poglądy

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr hab. Maria Zmierczak
  • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1274

- liberalizm John Stuart Mill: (1806-1873), reprezentował ostatnie pokolenie wielkich teoretyków liberalizmu...

Liberalizm XIX wieku - Locke

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Andrzej Bednarz
  • Myśl polityczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

dla myśli politycznej liberalizmu) - na te wady wskazał jako pierwszy John Stuart Mill Prawo - prawo...