Strumień ciepła - strona 9

Fizyczne własności płynów

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 917

= - λgrad T gdzie: q – strumień ciepła λ – współczynnik przewodnictwa cieplnego (współczynnik transportu...

Zagadnienia z wykładu z meteorologii

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Jadwiga Maria Filipiak
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1449

, • strumienie ciepła odczuwalnego i utajonego, współczynnik Bowena. WODA W ATMOSFERZE • właściwości wody, stany...

Wymienniki ciepła-sprawozdanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Bogumiła Wrzesińska
 • Aparatura chemiczna i maszynoznastwo
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2079

masowy [kg/s] Q - strumień ciepła [kW] Qstr - straty ciepła Qśr- uśredniony strumień ciepła...

Wymienniki ciepła - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 903

wodnej z powietrza, wtedy strumień ciepła przekazywany do wody jest (w takich samych warunkach) większy...

Wykład 13 Suszarnictwo

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Wojciech Stanisław Skrzypiński
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 987

się zmianę entalpii materiału suszonego, to strumień ciepła można opisać równaniem: Strumień masy wody...