Meteotologia i klimatologia - promieniowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Meteotologia i klimatologia - promieniowanie - strona 1 Meteotologia i klimatologia - promieniowanie - strona 2 Meteotologia i klimatologia - promieniowanie - strona 3

Fragment notatki:

  1.   Słońce  jest kulą zjonizowanego gazu, 74% stanowi wodór, 25% hel, a niespełna 1%  pierwiastki cięższe i sporadycznie występujące proste związki chemiczne. Kula  plazmy utrzymywana jest w równowadze hydrostatycznej dzięki sile grawitacji  materii znajdującej się powyżej z jednej strony i rosnącym wraz z głębokością  ciśnieniem gazu.  Zawartość wodoru w jądrze wynosi obecnie około 40%. W jądrze powstaje 95% całej  energii wytwarzanej przez Słońce. Pozostałe 5% powstaje w warstwach znajdujących  się bezpośrednio nad jądrem. Słońce to główne źródło energii docierającej do Ziemi.  2.  Widmo promieniowania słonecznego - strumień promieniowania słonecznego  docierającego do górnych warstw atmosfery ziemskiej, który wynosi około  1366 W/m2 powierzchni prostopadłej do promieniowania. Większość energii  promieniowania słonecznego przypada na światło widzialne i bliską podczerwień.  Około 30% promieniowania słonecznego jest odbijana od atmosfery. A pozostałe  znaczna część (70 % ) jest absorbowane w atmosferze i na powierzchni Ziemi, z tego:  6% przez atmosferę (większość promieniowania ultrafioletowego); 3% przez chmury;  50% przez powierzchnię Ziemi. Pochłonięte promieniowanie ogrzewa atmosferę,  oceany i lądy, a jego niewielka część poprzez fotosyntezę dostarcza energii dla życia.  3.  (wszystkie są w wykładach)  4.   Promieniowaniem  nazywamy zjawisko wysyłania fal elektromagnetycznych. Polega  ono na przekazywaniu energii od jednego ciała do drugiego, bez udziału ośrodka  materialnego, wypełniającego przestrzeń między tymi ciałami.  Długość fali  — najmniejsza odległość pomiędzy dwoma punktami o tej samej fazie  drgań (czyli pomiędzy dwoma powtarzającymi się fragmentami fali  częstotliwość,  czyli liczba pełnych zmian pola magnetycznego i elektrycznego w  ciągu jednej sekundy, wyrażona w hercach.  5.  Stosunek ilości energii pochłoniętej przez dane ciało do energii nań padającej  nazywamy  zdolnością absorpcyjną  danego ciała.  Ciało doskonale białe  – modelowe ciało całkowicie  rozpraszające  padające na nie  promieniowanie elektromagnetyczne,  niezależnie od  temperatury  i widma padającego  promieniowania. Ciało takie ma  zdolność absorpcyjną  równą 0 i współczynnik odbicia równy  1.  Zdolność emisyjna  takiego ciała równa jest zeru.  Ciało doskonale białe jest przeciwieństwem  ciała doskonale czarnego,  które całkowicie  pochłania padające nań promieniowanie.  Gdyby istniało ciało doskonale białe, to niemożliwe byłoby ustalenie jego temperatury, gdyż 

(…)


ilości ciepła, szczególnie w przygruntowej warstwie powietrza. Tak zwana turbulencja
termiczna powoduje drganie powietrza, które często obserwuje się podczas ciepłej i
słonecznej pogody nad asfaltową szosą lub nad polami.
6. Prawo Fouriera mówi, że gęstość przewodzonego strumienia ciepła jest wprost
proporcjonalna do gradientu temperatury
lub w postaci skalarnej
, gdzie
q - natężenie strumienia ciepła,
λ - współczynnik przewodzenia ciepła, inaczej przewodność cieplna,
T - temperatura,
- pochodna temperatury w kierunku prostopadłym do powierzchni izotermicznej
7. Strumień ciepła – prędkość przepływu ciepła. Również: ilość energii cieplnej
przenikającej powierzchnię izotermiczną w jednostce czasu. Strumień cieplny wyraża
się w watach (W).
ciepło odczuwalne
atmosferyczna energia cieplna…
… w całości podczerwone promieniowanie powierzchni Ziemi,
wskutek czego temperatura Ziemi wzrasta (efekt cieplarniany).
2. Bilans cieplny powierzchni naturalnej jest to różnica pomiędzy energią uzyskaną, a
energią utraconą na powierzchni Ziemi. Bilans ten można wyrazić w postaci
następującego równania:
Q+H+L+G=0
gdzie:
Q - bilans promieniowania
H - turbulencyjne ciepło odczuwalne, pochłonięte…
… jest ogrzewane, więc bilans ciepłą
przedstawia się następująco:
Q-H-L-G=0
Nocą natomiast nie obserwujemy dopływu energii słonecznej do powierzchni Ziemi,
ciepło jest przekazywane od atmosfery do podłoża. Zwykle nocą podłoże wychładza
się bardziej niż powietrze, gdyż powietrze ochładza się wolniej a więc bilans nocny
przybiera postać:
-Q+H+L+G=0
3. ?
4. Pojemność cieplna (zazwyczaj oznaczana jako C, często…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz