Bioprocesy - wykład - pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bioprocesy - wykład - pytania i odpowiedzi - strona 1 Bioprocesy - wykład - pytania i odpowiedzi - strona 2 Bioprocesy - wykład - pytania i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:

1. Podaj definicję filtracji i jej wady i zalety.
Filtracją nazywamy operację technologiczną polegającą na rozdzieleniu składników mieszaniny cieczy lub gazu z zawieszonymi cząstkami ciał stałych za pomocą urządzeń mających przegrodę przepuszczającą dla cieczy lub gazu, przesącz, filtratu, a nieprzepuszczalną dla cząstek ciał stałych. Zalety: Intensywność operacji, dokładny rozdział faz, uzyskanie osadu o małej zawartości wilgoci. Wady: duży opór przepływu przez warstwę filtracyjną
2. Przedstaw schemat filtru, rozkład ciśnień i występujące różnice ciśnień.
p2-pr=Δp - ciśnienie filtracji
p2-p1=Δpo - ciś zgniatające osad
p1-pr=Δpp - ciśnienie zgniatające przegrodę równe jej wytrzymałości
(rysunki)
3. Przedstaw podział filtrów
ze względu na opór przepływu: grawitacyjne, ciśnieniowe, próżniowe
ze względu na charakter pracy: o działaniu ciągłym, o działaniu okresowym ze względu na konstrukcje: jedno lub wielowarstwowe (taśmowe, komorowe, prasy filtracyjne, ściekowe), obrotowe (bębnowe), wirówki
4. Podaj definicję masowego współczynnika oporu właściwego osadu.
Jest to opór stawiany strumieniowi filtratu przez warstwę osadu zawierającego 1 kg fazy stałej w 1m2 powierzchnia filtracji.
5. Podaj definicję stałej filtracji C dla filtracji z tworzeniem się osadu.
C - jest to objętość filtratu przy przejściu, której przez przegrodę filtracyjną odłoży się warstwa osadu, której opór jest równoważny oporowi przegrody filtracyjnej.
6. Opisz pełny cykl filtracji.
Filtracja zawiesin polega na zatrzymaniu przez przegrodę filtracyjną cząstek ciała stałego, przepuszczaniu przez tę przegrodę cieczy, którą nazywamy przesączem lub filtratem. Przegroda filtracyjna może mieć strukturę ziarnistą albo włóknistą. Tworząca się w czasie filtrowania warstwa osadu jest w tym przypadku wykorzystywana jako warstwa filtrująca, podnosząca zdolność rozdzielczą filtru. Jeżeli opór jest niewielki wtedy wykorzystujemy zwykle ciśnienie hydrostatyczne słupa cieczy nad warstwą osadu. 7. Podaj definicję wydajności filtracji.
Ze względu na filtrat:
[m3/m2s], ∑τ - czas pełnego cyklu
Ze względu na suchy osad:
8. Przedstaw rodzaje mieszadeł.
Podział mieszadeł jest umowny i zależy od przyjętego kryterium podziału:
-profil prędkości cieczy w mieszalniku - są to mieszadła wytwarzające: promieniowy strumień cieczy, osiowy strumień cieczy strumień okrężny (styczny) strumień cieczy
-iloraz średnicy mieszadła i mieszalnika d/D - prędkość obwodowa końca łopatek mieszadła i zakres przepływu (laminarny, burzliwy)


(…)

… fizyko - chemiczne):
μ-lepkość dynamiczna płynu, c-ciepło właściwe płynu
Liczba (kryterium) Grashofa:
g- przyspieszenie ziemskie, L-długość przewodu, ν- lepkość kinetyczna, β- współczynnik rozszerzalności cieplnej, Δt- różnica temperatur między płynem a ścianką
19. Wyjaśnij pojęcia: ilość ciepła, strumień ciepła i gęstość strumienia ciepła
Gęstość strumienia ciepła - ilość ciepła wymienianego…
…, zaś jego zmiany mogą być wykorzystane do oceny intensywności mieszania.
12. Wyjaśnij pojęcie „intensywność mieszania”.
Pojęcie intensywności mieszania używane jest dość często jednak nie ma jeszcze ścisłej definicji. Potocznie określa się intensywność mieszania przy pomocy takich wielkości jak: częstość obrotów mieszadła (n), prędkości obrotowej końców łopatek mieszadła (u), zastępcza liczba Reynoldsa dla procesów mieszania (Rem), moc mieszania liczona na jednostkę objętości mieszanej cieczy lub jednostek miary masy mieszanej cieczy
13. Wyjaśnij pojęcie „efektywność mieszania”.
Określa, przy jakim nakładzie energii jest możliwe osiągnięcie żądanego efektu technologicznego. Z dwóch mieszalników ten pracuje bardziej efektywnie, w którym osiąga się określony efekt technologiczny przy niższym…
… fizyko - chemiczne):
μ-lepkość dynamiczna płynu, c-ciepło właściwe płynu
Liczba (kryterium) Grashofa:
g- przyspieszenie ziemskie, L-długość przewodu, ν- lepkość kinetyczna, β- współczynnik rozszerzalności cieplnej, Δt- różnica temperatur między płynem a ścianką
19. Wyjaśnij pojęcia: ilość ciepła, strumień ciepła i gęstość strumienia ciepła
Gęstość strumienia ciepła - ilość ciepła wymienianego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz