Bioprocesy - test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bioprocesy - test - strona 1 Bioprocesy - test - strona 2 Bioprocesy - test - strona 3

Fragment notatki:

1.Objaśnij różniczkowe równanie filtracji z tworzeniem osadu.
u - prędkość przepływu cieczy
V - objętość filtratu
A - powierzchnia filtru
x - masa wilgotnego osadu przypada na jednostkę objętości otrzymanego czystego filtratu
α - masowy współczynnik oporu właściwego osadu
RM - opór przegrody filtracyjnej
μ- lepkość 2. Przedstaw równanie filtracji przy stałym ciśnieniu.
3. Scharakteryzuj współczynnik ściśliwości osadu.
s - współczynnik ściśliwości. Dla osadu nieściśliwego s=0, natomiast dla osadów ściśliwych współczynnik ten zawarty jest w granicach 0

(…)

… przenikania ciepła dla ścianki płaskiej i dla ścianki cylindrycznej (jednowarstwowej).
Współczynnik przenikania ciepła dla ścianki płaskiej K oznacza ilość ciepła wymienionego między dwoma ośrodkami w ciągu jednej sekundy, gdy powierzchnia wymiany ciepła jest równa 1m2, a różnica temperatur wynosi 1 deg.
-przez ściankę jednowarstwową
Współczynnik przenikania ciepła Kd dla ścianki cylindrycznej oznacza ilość ciepła, jaka przeniknie przez ściankę od ośrodka grzejnego do ogrzewanego, gdy długość rury wyniesie 1m, a spadek temperatury wynosi 1 deg.
d1-średnica wewnętrzna cylindra, d2- średnica zewnętrzna cylindra
15. Wyjaśnij pojęcie: opór cieplny oraz podaj zależności opisujące opór cieplny przewodzenia wnikania i przenikania.
Opór cieplny przewodzenia:
Opór cieplny wnikania:
Opór cieplny przenikania…
… się frakcje o pożądanym składzie.
18. Scharakteryzuj stosowane w opisie destylacji i rektyfikacji wykresy w układzie (x,y,t) oraz (x,y)
19. Podaj definicję wielkości e i jej wartość dla różnych stanów cieplnych surówki.
Wielkość e oznacza stosunek tej ilości ciepła, jakie należy dostarczyć 1 kmolowi surówki, aby zamienić go w nasyconą parę suchą do molowego ciepła parowania. Gdy surówka ma temperaturę niższą o ΔT od temperatury wrzenia e>1. Gdy surówka jest cieczą wrzącą e=1. Gdy surówka jest mieszaniną pary nasyconej i cieczy wrzącej e<1. Gdy surówka jest parą nasyconą suchą e=0.
20. Przedstaw równanie dolnej linii operacyjnej z uwzględnieniem liczby e

… Fouriera mówi, że gęstość przewodzonego strumienia ciepła jest wprost proporcjonalna do gradientu temperatury mierzonego wzdłuż kierunku przepływu ciepła.
q - gęstość strumienia ciepłego, λ- współczynnik przewodzenia ciepłą, A- powierzchnia, dt/dx - gradient temperatury
10. Przedstaw i omów równanie Newton opisujące strumień ciepła, jaki wnika od ścianki do płynu.
α - współczynnik wnikania ciepła
T…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz