Test wiedzy - bioprocesy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test wiedzy - bioprocesy - strona 1 Test wiedzy - bioprocesy - strona 2 Test wiedzy - bioprocesy - strona 3

Fragment notatki:

1. Przedstaw metody wyznaczania współczynnika ściśliwości s.
I - II - Znaleźć s znając stałe C1, K1, C2, K2:
c, k - stałe wartości (rysunek)
2. Opisz przemywanie osadu.
Opór, jaki stawia cieczy myjącej osad i przegroda filtracyjna jest taki sam jak dla filtratu w ostatnim momencie filtracji: Ponieważ filtrat i ciecz przemywająca mogą mieć różną lepkość to szybkość przemywania przyjmuje postać:
Jeżeli μf=μp to:
Równania te są słuszne w przypadku, gdy Δp filtracji i przemywania są takie same, w przeciwnym przypadku musimy policzyć K i C dla wartości Δp przemywania:
3. Wyprowadź zależność opisującą strumień ciepła przewodzonego przez ściankę płaską jednowarst i opisz rozkład temperatury w ściance płaskiej jednowarstwowej.
Rozkład temperatury przy przewodzeniu ciepła przez ściankę płaską jest liniowy i można zapisać go równaniem:
(rysunek)
4. Wyprowadź zależność opisującą strumień ciepła przez ściankę cylindryczną. A=2πrl
Dla ścianek cylindrycznych wielowarstwowych:
(rysunek)
5. Omów konwekcję naturalną w przestrzeni nieorganicznej.
Nu=f(Gr,Pr)
L - charakterystyczny wymiar liniowy wysokość dla elementu pionowego
a, b - wymiar pionowy, poziomy - elementy współmierne, μ - lepkość dynamiczna płynu w temp średniej, ρ - gęstość płynu w temp średniej βT - współczynnik rozszerzalności cieplnej (objętościowej), ΔT - różnica temperatur między płynem a ścianką
dla płyty pionowej(ruch ciepła odbywa się całkowicie przez przewodzenie):
ruch uwarstwiony:
strefa przejściowa:
ruch burzliwy:
dla płyty poziomej(ułatwiona konwekcja):
ruch uwarstwiony:
ruch burzliwy:
6. Wyprowadź zależność opisującą gęstość strumienia cieplnego przy przenikaniu ciepła przez ściankę płaską i wielowarstwową
przez ściankę płaską:
(rysunek)
strumień ciepła wnikający do ściany i od ściany do płynu
strumień ciepła przewodzonego przez ścianę:
ustalony ruch ciepła:
zatem:


(…)

… entalpie jednego kmola wrzącej cieczy na półkach (n-1) i n.
-entalpie jednego kmola suchej pary nasyconej, płynącej z półki (n+1) i n.
stałe dla składnika łatwiej lotnego na półce n:
stąd :
8. Przedstaw równanie, omów przebieg podaj metody wykreślania linii operacyjnej dla górnej części kolumny rektyfikacyjnej.
bilans materiałowy:
G=L+D
dla składnika bardziej lotnego:
xn,yn+1-zmienne bieżące
górna linia…
….
Dla surówki o temperaturze niższej niż temp wrzenia cieczy:
>1
entalpia 1 kmola surówki
entalpia 1 kmola pary suchej, nasyconej w temperaturze wrzenia surówki
Gdy surówka wpływa do kolumny rektyfikacyjnej w temperaturze wrzenia:
=1
Jeżeli surówka wpływa w postaci mieszaniny cieczy wrzącej i pary nasyconej
=nr/r=n<1
Gdy surówka wpływa na półkę zasilaną w postaci suchej pary nasyconej
=0
Gdy surówka wpływa…
… płynu w temp średniej, ρ - gęstość płynu w temp średniej βT - współczynnik rozszerzalności cieplnej (objętościowej), ΔT - różnica temperatur między płynem a ścianką
dla płyty pionowej(ruch ciepła odbywa się całkowicie przez przewodzenie):
ruch uwarstwiony:
strefa przejściowa:
ruch burzliwy:
dla płyty poziomej(ułatwiona konwekcja):
ruch uwarstwiony:
ruch burzliwy:
6. Wyprowadź zależność opisującą…
… gęstość strumienia cieplnego przy przenikaniu ciepła przez ściankę płaską i wielowarstwową
przez ściankę płaską:
(rysunek)
strumień ciepła wnikający do ściany i od ściany do płynu
strumień ciepła przewodzonego przez ścianę:
ustalony ruch ciepła:
zatem:
dla ścianki wielowarstwowej:
(rysunek)
[W]
7. Przedstaw bilans materiałowy i cieplny półki teoretycznej
Bilans materiałowy:
Bilans cieplny:
-odpowiednie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz