Wymienniki ciepła-sprawozdanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 679
Wyświetleń: 3073
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wymienniki ciepła-sprawozdanie - strona 1 Wymienniki ciepła-sprawozdanie - strona 2

Fragment notatki:

Agnieszka Skowronek Warszawa, 22.12.2008
Agata Zgrzywa
Paulina Ziętek
Adam Zmysłowski
SPRAWOZDANIE
WYMIENNIKI CIEPŁA
1. Cel ćwiczenia:
zapoznanie się z budową i pracą przeponowych wymienników ciepła i ich oprzyrządowaniem kontrolno-pomiarowym
uzyskanie danych doświadczalnych do dalszych obliczeń
2. Zestawienie i opracowanie wyników:
Opracowanie wyników obejmuje:
sporządzenie bilansów cieplnych dla każdego z wymienników
obliczenie strat cieplnych dla każdego z wymienników
obliczenie wartości sumarycznego współczynnika przenikania ciepła K
graficzne przedstawienie zależności współczynnika przenikania ciepła od natężenia przepływu mediów
analizę porównawczą pracy wymienników płytowych I i II
dyskusję otrzymanych wyników i zależności
Oznaczenia:
F1 - przepływ objętościowy wody grzejnej [m3/h]
F2 - przepływ objętościowy cieczy obiegowej [m3/h]
F3 - przepływ objętościowy wody chłodzącej [m3/h]
F4 - przepływ objętościowy powietrza [m3/h]
T1 - temperatura wylotowa wody chłodzącej z wymiennika rurowego [oC]
T2 - temperatura wlotowa wody chłodzącej do wymiennika rurowego [oC]
T3 - temperatura wylotowa ciecz obiegowej z wymiennika rurowego [oC]
T4 - temperatura wlotowa ciecz obiegowej do wymienników płytowych [oC]
T5 - temperatura wylotowa cieczy obiegowej dla wymienników płytowych i wlotowa dla wymiennika rurowego [oC]
T6 - temperatura wylotowa wody grzejnej z wymienników płytowych (z nagrzewnicy - II etap ćwiczenia) [oC]
T7 - temperatura wlotowa wody grzejnej do wymienników płytowych (do nagrzewnicy - II etap ćwiczenia) [oC]
T8 - temperatura wylotowa powietrza z nagrzewnicy[oC]
T9 - temperatura wlotowa powietrza do nagrzewnicy [oC]
G - przepływ masowy [kg/s]
Q - strumień ciepła [kW]
Qstr - straty ciepła
Qśr- uśredniony strumień ciepła; A - powierzchnia wymiany ciepła; dla wymiennika płytowego I wynosi 3 m2 dla wymiennika płytowego II wynosi 1,12 m2 dla wymiennika rurowego wynosi 2 m2 dla nagrzewnicy wynosi 24 m2 ΔTz - zastępcza różnica temperatur [K]
K - sumaryczny współczynnik przenikania ciepła [W/(m2*K)]
Strumień ciepła przekazywany od danego medium Q [W]:


(…)

… ciepła [W/(m2*K)]
Strumień ciepła przekazywany od danego medium Q [W]:
Q = C*G*ΔT Gdzie:
C- ciepło właściwe danego medium dla danej średniej temperatury[J/(kg*K)]
G- przepływ masowy [kg/h]
ΔT- różnica temperatur [K]
Przepływ masowy G [kg/s] ze wzoru :
G = (F/3600) *ρH2O Gdzie:
F- przepływ objętościowy [m3/h], zatem dzielimy przez 3600, aby uzyskać[m3/s]
ρH2O- gęstość wody dla danej średniej temperatury [kg/m3]
Dane do wyznaczenia CH20 i ρH2O:
T /K
ρ / kg*m-3
C H2O/ J*kg-1*K-1
273
999,84
4221,9
283
999,7
4193
293
998,21
4179,6
303
995,65
4174,6
313
992,22
4175,4
323
988,03
4178,4
333
983,22
4182,6
343
977,78
4188,8
353
971,82
4195,5
363
965,35
4203,5
373
958,4
4212,3
WYMIENNIKI PŁYTOWE
Ciepło właściwe i gęstość wody odczytane z wykresów: WODA GRZEJNA
T7 [K]
T6 [K]
Tsr[K]
ρH2O(1)[kg/m3]
C H2O[J/(kg*K…
… sprawność wymiennika płytowego I wynika między innymi z budowy i materiału przepony, który jest bierny chemicznie, ale słabo przewodzi ciepło.
Dla wymiennika płytowego i nagrzewnicy wartość współczynnika przenikania ciepła rośnie wraz ze wzrostem przepływu natomiast dla wymiennika rurowego maleje.
Dla nagrzewnicy powietrza obliczony współczynnik przenikania ciepła jest najmniejszy. Wynika…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz