Struktura skały - strona 6

Mechanika prezentacja MES

 • Politechnika Śląska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1743

najważniejsze etapy niszczenia struktury skały lecz nie pozwalają np. na ilościową ocenę naprężeń oraz pola...

Geomorfologia - odpowiedzi

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geomorfologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840

na przemian zlepieńców, piaskowców, łupków ilastych, rzadziej rogowców i margli 167.Struktura skał magmowych...

Procesy membranowe w uzdatnianiu wody

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Biotechnologia Środowiska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2170

z budową geologiczną, czyli rodzajem skał i ich strukturą. Skały, w których jest możliwe gromadzenie...

środowisko naturalne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jakub Palarski
 • Podziemne magazyny i składowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

, która zależy od własności fizycznych skał. Zniszczenie struktury skał oraz zawał wyrobiska górniczego...

Poszukiwanie złóż - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1295

nadkładem (do 4 m miąższości). W celu zbadania struktury skał kopie się rowy w odkryte warstwy na głębokość...

Ruchy cieczy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 924

, przyjmują zdolność do przemian co warunkuje ich kurzawkowość. SUFOZJA - Naruszenie struktury skały...