Struktura skały

Geologia - kolokwium 1

 • Politechnika Gdańska
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1183

organogenicznych. 23. W co się przeobraża muskowit, piaskowiec, granit, kwarc w procesie metamorfozy? 24. Struktury...

Skały magmowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Tadeusz Andrzej Przylibski
 • Geologia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1414

W jaki sposób powstają struktury skał magmowych? Skały magmowe powstają w wyniku krzepnięcia...

Struktura i tekstura - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Tadeusz Andrzej Przylibski
 • Geologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1218

Co to jest struktura i tekstura? Struktura skał magmowych obejmuje: stopień krystaliczności skały...

Skały metamorficzne - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 224
Wyświetleń: 805

wtedy struktury bezładne, podobne do struktur skał głębinowych. Struktury skał metamorficznych są z reguły...

Zaburzenia o charakterze punktowym

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

najczęściej odmienną od struktury skał pierwotnych. Kominy bazaltowe mają wyraźnie anizotropową budowę...

Pojęcie wodno-geologiczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 602

suflozji. Proces ten polega na wmywaniu w pierwotną strukturę skały drobniejszych cząstek mineralnych...