Geomorfologia - pytania na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 497
Wyświetleń: 5572
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geomorfologia - pytania na egzamin - strona 1

Fragment notatki:

Pytania i odpowiedzi na egzamin do dr inż. Teresy Eckes na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Notatka zawiera 7 plików, w tym jeden plik Word, który można edytować. Notatka zawiera odpowiedzi m.in. w takich tematach jak: Czym są: skorupa kontynentalna i jakie są jej warstwy? Czym są: ruchy litosfery, ruchy skorupy ziemskiej, orogeneza hercyńska, hipocentrum? Co to jest strefa ryftowa, strefa subdukcji , plutonizm, , żyły pokładowe (sille) ,skały (magmowe - sjenit, melafir... i metamorficzne - gnejs, marmur,..., kaolinizacja , laterytyzacja, stożki nasypowe w obrębie podnóża niszy, niecki denudacyjne, ostańce denudacyjne, baszty, ambony,słupy, kopy, parów, wądół, tekstura skał osadowych? Definicje: spoiwa chemiczne-wytrącenie masy cementujacej na drodze procesów chemicznych (kalcyt-wapniste, kalcyt+ił-margliste, dolomit-dolomityczne, tlenki i wodorotlenki żelaza-żelaziste, krzeminka-krzemionkowe, minerały iłowe-ilaste) i spoiwa detrytyczne, erozja denna, przełom epigenetyczny, przełom przelewowy, przełom antecedentny, powierzchnia abrazyjna, Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka, jeziora, rzeki supraglacjalne, rzeki inglacjalne, subglacjalne, jeziora, rzeki proglacjalne, stożek glacifluwialny. sandrowy, kemy, ozy, oraz erozyjne formy: garnki, rynny polodowcowe, rynny jeziorne, doliny marginalne, lateralne i pradoliny; erozja lodowcowa – powstałe formy to wygłady lodowcowe a w ich obrębie rysy, bruzdy, zadziory lodowcowe, pagóry mutonów, kotły misy, rynny i wanny lodowcowe. Co to jest deflacja (proces eoliczny)? Co to jest korazja? Czym są zagłębienia deflacyjne? Co to znaczy wydma paraboliczna? Jak tworzą się wydmy gwiaździste ? Jak powstają doliny zamknięte? Na czym polega krasowienie? Czym są skały piroklastyczne, a czym skały fliszowe. Jaka jest struktura skał magmowych i tekstura skał magmowych?

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz