Melafir

Melafir

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2037

-czarna. Słaba odporność na wietrzenie. 4. Nazwa Melafir 5. Miejsce w systematyce Skała magmowa, wylewna...

Bazalt - Diabaz

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2030

, łupliwość w dwóch kierunkach prostopadłych, połysk szklisty Bazalt – Diabaz (staropaleozoiczny) lub melafir...

Geomorfologia - pytania na egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Teresa Eckes
 • Geomorfologia
Pobrań: 483
Wyświetleń: 5530

, plutonizm, , żyły pokładowe (sille) ,skały (magmowe - sjenit, melafir... i metamorficzne - gnejs, marmur...

Skały magmowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Tadeusz Andrzej Przylibski
 • Geologia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1414

, noryt, diabaz, lampofir, basalt, melafir (krzemionka 52-40%) Perydotyt, dunit, piroksenit (krzemionka...

Gleby - prezentacja

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Ryszard Gąsiorek
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2233

mineralny plagioklazy, kwarc Melafir zbity (11) Melafir porowaty 1. barwa rdzawo-brązowa 1. barwa zwykle...

Złoża surowców - omówienie

 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Górnictwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1568

(granity, sjenity, gabra, porfiry, melafiry, diabazy, bazalty, łupki kwarcowe, marmury, piaskowce...