Cechy mineralogiczno-petrograficzne skał

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cechy mineralogiczno-petrograficzne skał - strona 1 Cechy mineralogiczno-petrograficzne skał - strona 2

Fragment notatki:


2.1.4. Cechy mineralogiczno-petrograficzne skał
Skały tego samego rodzaju mogą mieć różny skład chemiczny, a przy jednakowym składzie chemicznym różny wygląd i właściwości techniczne (np. wapień, kreda i marmur). Dla określenia skał należy więc badać: skład mineralogiczny i chemiczny, budowę skały (strukturę i teksturę), barwę, połysk, twardość i pochodzenie geologiczne. Badania te przeprowadza się gołym okiem na odłamkach skał (badania makroskopowe) lub w razie potrzeby metodami laboratoryjnymi (analiza chemiczna, badania mikroskopowe). Wyniki tych badań pozwalają ustalić gatunek kamienia i jego przydatność do celów technicznych.
Cechy zależne od wielkości, stopnia wykształcenia i formy składników określają strukturę skały, a sposób ułożenia tych składników nazywamy teksturą. W technice obie te cechy nazywa się budową skały.
2.1.4.1. Struktury skał. Rozróżniamy następujące rodzaje struktur:
a. Krystaliczną - w której są wyraźnie widoczne wszystkie składniki skały w postaci kryształów. Dalszy podział obejmuje strukturę grubo-, średnio-, drobno- i mikrokrystaliczną.
b. Porfirową - gdy większe kryształy są zatopione w szklistej lub mikrokrystalicznej masie ciała skalnego.
c. Szklistą - gdy raptowne zastyganie magmy uniemożliwiło wykształ­cenie się kryształów.
d. Klastyczną, czyli ziarnistą, występującą w skałach osadowych, przy czym rozróżniamy strukturę gruboziarnistą (psefitową) przy średnicy ziarn ponad 5 mm, średnioziarnistą albo piaskową (psamitową) przy średnicy ziarn w granicach 0,5- 2 mm i drobnoziarnistą (pelitową), charakterystyczną dla iłów, mułków i lessów, o średnicy ziarn w granicach 0,05- 0,5 mm. Ponadto rozróżnia się strukturę zależnie od budowy ziarn tworzących skałę, a więc równo­i różnoziarnistą, prawidłowo i nieprawidłowo ziarnistą, zależnie od kształtu ziarn, oolitową 1), w której występują ziarna kuliste, blaszkowatą, włóknistą, brekcjową występującą w skałach zbudowanych z ostrokrawędziatych okru­chów skalnych.
2.1.4.2. Tekstury skał. Rozróżniamy następujące tekstury skał: bezładną, gdy skała jest zbudowana z ziarn różnej wielkości i kształtu; warstwową, gdy skała dzieli się na cienkie warstwy różniące się od siebie barwą i wielkością ziarn; łupkowatą, gdy skała daje się łatwo łupać wzdłuż występujących warstw; falowatą, gdy powierzchnie warstw są wygięte na kształt fal, oraz oczkową, pałeczkową i zbitą (zwartą), porowatą, gąbczastą, pęcherzykową, jamistą, komórkową i migdałowcową.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz