Stront - strona 5

Losy trucizn w organizmie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Anna Maria Brzozowska
 • Toksykologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2121

lub trwale wbudowywane np. ołów, fluor, rad, stront, tetracykliny- w okresie tworzenia zębów powodują ciemne...

Egzamin z technologii produktów, sem II

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Mieczysław Bojarczyk
 • Technologia produktów i surowców pochodzenia roślinnego
Pobrań: 343
Wyświetleń: 4851

, siarka, fluor, selen, wanad, cyna, arsen, stront 17. Wyjaśnij pojęcie allelopatii i wymień grupy związków...

Wybrane problemy ekologii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

promieniotwórcze: węgiel, fosfor, wapń, stront, itr, tal Ponadto promienie β emitowane...

Toksykologia - wyklad 12

 • dr inż. Anna Brzozowska
 • Toksykologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1092

środki spożywcze izotopy strontu, zwłaszcza Sr-90 75 125 750 125 izotopy jodu, zwłaszcza I-139 150 500...

Mineralizacja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jerzy Szczapa
 • Analiza żywności
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3185

 Interferencja jonów fosforanowych usuwana jest przez stosowanie dodatku soli strontu lub lantanu do badanych...

Chemia terminologia

 • Politechnika Gdańska
 • Język angielski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 924

Germanium Ge German Strontium Strontium Sr Stront Gold Aurum Au Złoto Sulfur Sulfur S Siarka Hafnium Hafnium...

Polimery i zaawansowana ceramika

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. inż. Magdalena Szutkowska
 • Polimery
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1442

temperatury. Ceramika ferroelektryczna -przedstawiciele: -tytanian baru BaTiO3 -tytanian strontu SrTiO3...