Strefa Brillouina

Strefa Brillouina

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Fizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 903

energetyczne). A co do relacji dyspersji : 53. Co to jest strefa Brillouina, w jakim modelu struktury...

Fizyka - Strefy Brillouina

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

pierwszej strefy Brillouina wartość zero. Strefy Brillouina Stosunek przesunięć dwóch kolejnych płaszczyzn...

Fizyka - Fonony

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1197

sprężystych w krysztale. Zdefiniuj strefy Brillouina dla fononów. Fonony to kwanty energii fali sprężystej...

Fizyka metali 2 Aleksander Cyunczyk Prz - książka

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2730

Aleksander Cyunczyk  , Fizyko metali Rzeszów 2003 K o o a l   M a d e j Aleksander  Cyunczyk F i z y k o metali B I B L I O T E K A   GŁÓWNA  P O L I T E C H N I K I   R Z E S Z O W S K I E J   W  S k   4 1 9 2 1   0 0 0 - 0 4 1 9 2 1 - 0 0 - 0 Wydano za zgodą Rektora O p i n i o d a w c a prof. dr...