Strategia rozwoju rynku - strona 7

Marketing opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Irena Bielecka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2583

przed konkurentami. 2. Strategia rozwoju rynku polega na tym, że rozszerzamy rynek (wchodzimy na rynek z aktualnym...

Gospodarka światowa - Pawlas Iwona

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Pawlas
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 609
Wyświetleń: 5481

co do tej pory Strategia rozwoju rynków - firma wychodzi z niezmienioną ofertą towarową/usługową na nowe rynki...

Zarządzane strategiczne cz 3

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1092

Problem globalizacji polskich przedsiębiorstw: konkurencja globalna i lokalna odbiorcy mają coraz większe potrzeby, wymagania , producenci muszą się coraz bardziej dostosowywać do tych wymagań państwo industrialne przekształciło się w państwo informatyczne w przedsiębiorstwach ponoszone są co...

Zarządzanie strategiczne - wykłady

 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 5817

36 stron notatek w formacie doc z przedmiotu zarządzanie strategiczne. W notatce omówiono przykładowo następujące zagadnienia: paradygmat myślenia strategicznego, ekstrapolacja, antycypacja, reguły strategicznego myślenia i działania, współpraca między marketingiem i działem projektowym, innowacje,...

Zarządzanie strategiczne 2

 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1547

Obszerne notatki z wykładu Zarządzanie strategiczne. Treść obejmuje poniższe zagadnienia. Paradygmat myślenia strategicznego, reguły strategicznego myślenia i działania, pojęcie misji, strategii i wizji, formułowanie misji, analiza stra, metoda scenariuszy, metodad logiki intuicyjnej, etapy budowy s...

Zarządzanie Strategiczne

 • Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego
 • dr Jerzy Kowalski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1687

Łazarskiego. Informacje zawarte w notatce poruszają kwestie takie jak: globalizacja polskich przedsiębiorstw, reguły strategicznego myślenia i działania, strategia, formułowanie misji, kluczowe czynniki sukcesu, metoda benchmarkingu, podejście procesowe. Notatka zawiera wiele wykresów i graf...