Cykl życia produktu a strategie marketingowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2996
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cykl życia produktu a strategie marketingowe - strona 1 Cykl życia produktu a strategie marketingowe - strona 2 Cykl życia produktu a strategie marketingowe - strona 3

Fragment notatki:

Dokładna tematyka notatki jest następująca: cykl życia produktu a strategie marketingowe, pojęcie produktu, pojęcie cyklu życia produktu, rodzaje i przebieg krzywej cyklu życia produktu, analiza struktury działalności przedsiębiorstwa ze względu na cykl życia produktu, fazy życia produktów, faza wprowadzenia, faza wzrostu, faza dojrzałości, faza spadku, szybka penetracja, strategia szybkiego zbierania śmietanki., strategia powolnej penetracji, strategie marketingowe, strategia powolnego zbierania śmietanki, strategie marketingowe w fazie wzrostu, modyfikacja rynku. sprzedaż, strategie marketingowe w fazie dojrzałości, modyfikacja produktu, modyfikacja marketing-mix. ceny, dystrybucja, reklama, promocja sprzedaży, sprzedaż osobista, usługi, pokonywanie syndromu ?produktu dojrzałego?. system webera, strategie marketingowe w fazie spadku, identyfikacja słabych produktów, określenie strategii marketingowych, decyzja o rezygnacji z produktu.

Cykl życia produktu a strategie marketingowe.
Pojęcie produktu.
Produkt to każdy obiekt rynkowej wymiany, albo wszystko, co można oferować na rynku. Pojęcia produktu nie należy utożsamiać tylko z obiektami materialnymi. Jest to kategoria szersza, a mianowicie produktem może być dobro materialne, usługa, miejsce, organizacja, idea. Warunkiem rynkowego sukcesu produktu jest jego zdolność do zaspakajania określonych potrzeb. Zakup produktu powinien zapewnić nabywcy określone korzyści, często, więc produkt w marketingu jest definiowany jako zbiór korzyści dla nabywcy. Motywy nabywcy są bardzo różne, różnorakie są także gusty, preferencje, ambicje i potrzeby, a różnorodność ta powoduje, że obiekt wymiany bywa rozmaicie postrzegany przez uczestników transakcji. Kupujący kieruje się, więc przy wyborze produktu jedną lub kilkoma cechami, które tworzą tzw. rdzeń korzyści (core benefit).
Pojęcie cyklu życia produktu.
Każdy produkt pojawiający się na rynku niezależnie od cech, jakie posiada, które to cechy powodują, że znajduje on akceptacje konsumenta utrzymuje się na rynku tylko przez pewien czas. Cykl życia produktu jest okresem między pojawieniem się produktu na rynku i jego wycofaniem. Cykl ten charakteryzuje odrębne fazy historii jego sprzedaży. Fazom tym odpowiadają odmienne możliwości i problemy odnoszące się do strategii marketingowej i potencjalnego zysku. Poprzez identyfikację fazy, w której znajduje się produkt, lub, do której zmierza, przedsiębiorstwa mogą formułować lepsze plany marketingowe. Omawiany cykl jest ważnym elementem koncepcji oraz praktycznego stosowania marketingu. Polega na świadomym i celowym kształtowaniu przez przedsiębiorcę drogi i czasu obiegu produktu na rynku, w ścisłym związku z kalkulacją ceny, przewidywaniem wysokości sprzedaży, jej kosztów, oczekiwanych i niezbędnych zysków oraz powiązaniem z zespołem środków marketingowego oddziaływania na konkurencyjny rynek i na kształtowanie popytu (marketing-mix). Analiza struktury działalności przedsiębiorstwa ze względu na cykl życia produktu.
Współczesną gospodarkę rynkową cechują procesy innowacji w sferach technologii, kształtowania produktów, konsumpcji i stylu życia. Procesy te zmuszają przedsiębiorstwa do wnikliwej analizy struktury prowadzonej działalności gospodarczej z punktu widzenia fazy rynkowego życia, w jakiej znajdują się poszczególne produkty. Przebieg procesów rynkowych i produkcyjnych, które bezpośrednio wpływają na kondycję firmy, jest wyznaczony nie tylko przez zapotrzebowanie na określone produkty wyrażane przez

(…)

… się często wyprzedzić konkurencję przez wprowadzenie „nowej i udoskonalonej” obrabiarki, samochodu, odbiornika telewizyjnego lub proszku do prania. Producenci artykułów spożywczych nazywają wyprzedzeniem typu `plus” i promują nowy produkt jako „silniejszy”, „większy” lub „lepszy”. Taka strategia jest efektywna na tyle, na ile rzeczywiście ma miejsce poprawa jakości, kupujący ten fakt stwierdzają…
… oporami, ale bardzo długo utrzymywać się na nim, inne - błyskawicznie uzyskiwać wielką popularność, aby równie szybko ją utracić, przykładem tych dwóch wariantów mogą być cykle życia: Coca-Coli i kostki Rubika (rys. 2). Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wykazała, że większość artykułów drogeryjnych wykazywała tzw. recykl (rys. 3).
Taki przebieg cyklu oznacza, że sprzedaż produktów…
…., gdzie taki produkt już jest, ale innej marki. Na przykład firma Johnson & Johnson korzystnie promowała korzystanie z szamponu dla dzieci przez dorosłych.
Zdobyć klientów firm konkurencyjnych; na przykład, Pepsi-Cola rzuca jeden apel za drugim, nieustannie zachęcając użytkowników Coca-Coli, aby przeszli na picie Pepsi-Coli.
Sprzedaż można także zwiększyć, przekonując obecnych użytkowników produktów danej marki…
… wykupiło nazwę marki i recepturę pasty do zębów Ipana od koncernu Bristol-Myers i w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy, bez promocji, sprzedali jej za 250 000 $.
Jeżeli przedsiębiorstwo nie może znaleźć żadnych kupców, musi podjąć decyzję, czy zlikwidować markę szybko, czy wolno. Musi także zdecydować, jakie zapasy części zamiennych utrzymywać i w jakim zakresie świadczyć usługi dla byłych klientów…
…, planowanie, wdrażanie i kontrola.” Jerzy Altkorn - „Podstawy marketingu.”
Roman Niestrój - „Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne.”
Barbara Żurawik, Wojciech Żurawik - `Zarządzanie marketingowe. Część II”
Zasoby internetu.
Spis rysunków.
Typowy cykl życia produktu.
Cykle życia: Coca-Coli i kostki Rubika.
Recykl
Cykl życia produktu poddawanego modyfikacjom.
Cykl życia produktu modnego.
Cykl życia…
… niż inne. Dużo zależy od poziomu barier wyjścia. Im niższe te bariery, tym łatwiej jest przedsiębiorstwom wyjść z danej branży, a dla innej bardziej atrakcyjne jest, aby w niej zostać i pozyskać odbiorców wycofujących się firm> Pozostające przedsiębiorstwa będą miały zwiększoną sprzedaż i zyski. Przykładem może być Procter & Gamble, który w miarę jak inni wycofywali się, pozostał na kurczącym się rynku mydła w płynie…
… z produktu.
Kiedy przedsiębiorstwo zdecyduje się na rezygnację z produktu, staje przed kolejnymi decyzjami? Jeżeli produkt ma dobrze zorganizowaną dystrybucję i wysoka wartość niematerialną (goodwill), przedsiębiorstwo będzie mogło go sprzedać mniejszej firmie.
Jeffrey Martin, INC., kupił kilka “wyeksploatowanych” marek produktów od Purex Corporation I wzmocnił ich pozycję. Dwóch biznesmenów z Minnesoty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz