Podstawy maretingu-pytania i opracowania na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy maretingu-pytania i opracowania na egzamin - strona 1 Podstawy maretingu-pytania i opracowania na egzamin - strona 2 Podstawy maretingu-pytania i opracowania na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

Omówić potrzeby człowieka jako jednostki i społeczności przedstawione w piramidzie Maslowa.
POTRZEBY FIZJOLOGICZNE - najniższego rzędu, które to człowiek zarówno jako jednostka i jako społeczeństwo musi zaspokoić w pierwszej kolejności. Człowiek musi posiadać podstawowe warunki do bytowania tzn. Mieć co jeść, gdzie spać, gdzie się schronić, czym ogrzać, aby w ogóle mógł przetrwać.
POTRZEBY BEZPIECZEŃSTWA - występują po zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych dlatego mogą one udaremnić ich zaspokojenie. Dla jednostki dotyczy poczucia stabilności finansowej i uczuciowej, pragnienia ochrony przed zdarzeniami losowymi, poczucie komfortu jako człon społeczny. W człowieku jako jednostce społeczeństwa ma wymiar obrony względem innych społeczeństw, ochrony praw narodu.
POTRZEBY SPOŁECZNE(PRZYNALEŻNOŚCI) - w kontekście jednostki jawią się jako dążenie do stworzenia, albo przynajmniej do przyłączenia się do jakiejś zdefiniowanej grupy, z którą później się będzie mógł identyfikować. Natomiast W społeczeństwie na wymiar humanitarny, sprowadza się do wzajemnej pomocy charytatywnej, potrzeby zaistnienia jako silnie związane i zjednoczone społeczeństwo, ochrony praw narodu.
POTRZEBA SZACUNKU I UZNANIA - człowiek jako jednostka dąży do zajęcia jak najwyższego miejsca, jak najwyższej pozycji w grupie i będzie robił wszystko, aby być dowartościowanym, cieszyć się szacunkiem uznaniem innych.
POTRZEBA SAMOREALIZACJI - jednostka: polega na zaspokajaniu swoich ambicji zawodowych jak również osobistych, podnoszenie kwalifikacji, rozwój zawodowy i intelektualny. Jednakże Maslow wymienia jeszcze dwie potrzeby, które wynikają z samorealizacji. Są nimi wiedza i potrzeba rozumienia rzeczywistości oraz potrzeby estetyczne. Osoby samorealizujące się są zazwyczaj spontaniczne, twórcze, nie maja problemu z koncentracją. Podstawowy łańcuch zjawisk i działań tworzący istotę koncepcji marketingu.
wszystko zaczyna się od uczucia braku (stan napięcia), jest to pierwszy element, czujemy stan niezadowolenia, następuje potem ukształtowanie potrzeby (czego chcemy), jej sprecyzowanie
występuje pojęcie popytu, (znamy potrzebę i posiadamy środki do jej zaspokojenia)
produkt -wszystko to co oferuje rynek i co przyciąga naszą uwagę i może zaspokoić potrzeby,
następuje wymiana - coś za coś, akt otrzymania pożądanego produktu w zamian za coś innego,
potem transakcja - akt prawny,
rynek - miejsce gdzie dokonuje się aktów kupna - sprzedaży, usytuowanie ewentualnych potencjalnych nabywców.
Uniwersalne funkcje wypełniane przez marketing.
Kupowanie: poszukiwanie i ocena dóbr i usług,


(…)

… pośrednik) do produktów trwałego użytku np. tapczan a promocja wspiera sprzedaż.
Premie - dodatkowe towary, które np. są dołączone za darmo do produktu albo można nabyć po atrakcyjnej cenie np. przy zakupie czterech paczek - piąta gratis, z szczoteczką do zębów pasta,
Opakowania specjalne - np. 25% batonika masy gratis, proszku do prania w tej samej cenie. Pudełko musi być duże.
rabaty i upusty…
…". Są to problemy na jakie mogą napotkać przedsiębiorstwa, oraz ogół wytycznych, które odgrywają kluczową rolę przy podejmowaniu decyzji. Aby stworzyć strategię marketingową należy przede wszystkim określić tę część, która dotyczy kształtowania pola rynkowej aktywności przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo ma do wyboru cztery opcje ujęte w macierzy: - strategia penetracji rynku - ma na celu zwiększenie sprzedaży, - strategia rozwoju rynku- polega na wejściu z dotychczas produkowanymi produktami na nowe segmenty rynku,
- strategia rozwoju produktu- polega na obsłudze dotychczasowego rynku przez przedsiębiorstwo oferujące nowy lub zmodyfikowany produkt,
- strategia dywersyfikacji działalności -polega na wejściu na nowy rynek z nowym produktem. 39.Co to jest i czemu służy misja przedsiębiorstwa. Przykłady.
Określenie…
… na rynek. Polega m.in. na zwiększeniu popytu poprzez jakość i cenę produktu, wyróżniamy:
strategia preferencji - adresowana do nabywców markowych
strategia „cena-ilość” - adresowana do nabywców cenowych
49.Omów przykładowe strategie cenowe (min2).
cena penetracyjna - poniżej cen konkurencji ale musi być duża sprzedaż np. hipermarkety
cena z „premią” - powyżej cen konkurencji, jeżeli popyt nieelastyczny…
… - polega na stosowaniu zawyżonych cen w krótkim okresie. Strategia ta stosowana jest zwykle w odniesieniu do produktów, które są nowościami lub najbardziej poszukiwanymi wersjami spośród wersji istniejących na rynku.
Strategia cen prestiżowych - polega na ustalaniu wysokich cen w odniesieniu do produktów uważanych za prestiżowe (luksusowe) i wysokiej jakości. Wysoka cena sama w sobie stanowi ważną…
…) Sprzedaż osobista Prezentacje oferty, spotkania handlowe, Programy mające na celu pobudzenie sprzedaży, Próbki, Targi i pokazy handlowe Marketing bezpośredni - katalogi, listy, telemarketing, połączenia elektroniczne
zwrot części zapłaty za towar - forma promocji w Polsce prawie wcale nie wykorzystana.
Wypłacamy nabywcy określony upust gdy zakupi produkt i wysłał dowód zakupu producentowi (wyeliminowany…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz