Straż gminna - strona 2

Wykład IX z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Sylwia Morawska
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1008

Ochrony Danych Osobowych Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Policja Straż Graniczna Straż gminna (miejska...

Policja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Witold Hernik
 • Prawo
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1491

wynikających z podpisanych umów międzynarodowych i odrębnych przepisów; nadzór nad strażami gminnymi/miejskimi...

Inne organy w gminie - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Radosław Giętkowski
 • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 945

komunalnej. Straże gminne, gminne zawodowe straże pożarne są podmiotami innego rodzaju. Najczęściej gminne...

Źródła prawa urzędniczego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Leszek Piątkowski
 • Prawo pracy
Pobrań: 644
Wyświetleń: 5271

zagranicznej -ustawa z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela -ustawa z 29 sierpnia 1997r. o strażach...

Wykład - Zadania gmin

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

, Państwowe Ratownictwo Medyczne Obszar samorządowy: Straż gminna Obszar komercyjny: firmy ubezpieczeniowe...

Organy postępowania - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

społecznymi, • wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców • nadzór nad strażami gminnymi...

Podstawy ochrony zwierząt

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

mu stosowną pomoc lub powiadomić: policję, straż gminna, łowiecką parków narodowych, leśną rybacką graniczną...