Straż gminna

Zadania i struktura Policji-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 756

przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, nadzór nad strażami gminnymi (miejskimi...

Stosunek pracy z powołania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Leszek Piątkowski
 • Prawo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

o pracę(komendanci straży gminnych). Skoro powołanie opiera się na zaufaniu do pracownika można go odwołać...

Urządzenia stosowane w prawie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Archeologia prawna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1400

podatkowych, straży gminnej, odznaczenia policji papieskiej i wiele innych. Pektorały. Otrzymuje...

Finanse gminy - wykład

 • dr inż. Jerzy Załucki
 • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602

i Komunikacji - Zarząd Budynków Komunalnych - Straż Gminna - Domy Pomocy Społecznej - Szkoły podstawowe - Szkoły...

Ustrój i organizacja Policji- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2968

międzynarodowych i odrębnych przepisów; nadzór nad strażami gminnymi/miejskimi oraz nad innymi specjalistycznymi...

System organów państwowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

graniczna, -Straże gminne, - Prezes Urzędu Konkurencji i Konsumentów, -Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa...

Finanse gminy - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jerzy Załucki
 • Finanse
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

i Komunikacji - Zarząd Budynków Komunalnych - Straż Gminna - Domy Pomocy Społecznej - Szkoły podstawowe - Szkoły...