Stosunek pracy z powołania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunek pracy z powołania - strona 1

Fragment notatki:

STOSUNEK PRACY Z POWOŁANIA Zgodnie z art. 68 §1 stosunek pracy nawiązuje się na podstawie powołania tylko w przypadkach określonych w odrębnych przepisach. Zakres odniesienia tej instytucji uległ znacznemu ograniczeniu i dziś stosuje się go przede wszystkim w stosunku do dyrektorów przedsiębiorstw państwowych czy np. zastępców wójta(burmistrza, prezydenta), skarbnika gminy, powiatu, województwa. Stosunek pracy z powołania nawiązuje się na czas nie określony o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej(wówczas na czas określony)
W samorządowych stosunkach pracy spotykamy się czasem z tzw. powołaniem pozornym , a więc „powołaniem” na stanowisko osób nie wymienionych w ustawowym katalogu stanowisk z powołania (u. z 2008r. o pracownikach samorządowych) . Te osoby w istocie świadczą pracę na podstawie umowy o pracę(komendanci straży gminnych).
Skoro powołanie opiera się na zaufaniu do pracownika można go odwołać w każdym czasie, nawet wtedy, gdy jest to niemożliwe z punktu widzenia powszechnego prawa pracy. Nie przysługują mu także roszczenia do sądu pracy o przywrócenie go na stanowisko czy też o uznanie odwołania równoznacznego z wypowiedzeniem za bezskuteczne(może zostać jedynie przywrócony np. w drodze konkursu). Powołanie wywołuje skutki prawne w dwóch płaszczyznach: władczej - przez powierzenie powołanej osobie kompetencji kierowniczych i reprezentacyjnych oraz w sferze pracowniczej - poprzez nawiązanie stosunku pracy o charakterze zobowiązaniowym. Jest to szczególnie widoczne podczas rozwiązania stosunku, kiedy to pozbawienie kompetencji kierowniczo-reprezentacyjnych następuje jednocześnie z naruszeniem bytu stosunku pracy. Powołanie powinno się dokonać na piśmie.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz