Stopa referencyjna - strona 11

System bankowy i polityka monetarna

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

otwartego rynku z 28-dniowym terminem zapadalności (stopy referencyjnej). Lokaty terminowe w NBP pozwalają...

Polityka piniężna

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Cackowski
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

. W operacjach otwartego rynku (stopa referencyjna ok. 5,75%) Krótkookresowy (jednodniowy) depozyt (stopa...

Polityka pieniężna Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805

krótkookresowych operacji otwartego rynku pozostanie stopą referencyjną, informującą o bieżącym kierunku polityki...

Rynki finansowe - pytania i odpowiedzi

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Szydło
 • Rynek finansowy
Pobrań: 672
Wyświetleń: 5236

poprzez to, że: • Wzrost akcji kredytowej 111. Stopa referencyjna aktualnie wynosi: * 4,75% ...

Charakterystyka rynku pieniężnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Michał Wiśniewski
 • Bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2177

jest wysokością stopy referencyjnej NBP. Bank centralny przeprowadza operacje podstawowe w skali umożliwiającej...

Polityka pieniężna Pronobis

 • dr Michał Pronobis
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 763
Wyświetleń: 5768

pod zastaw papierów wartościowych). Stopa referencyjna - wynosi 3,50; (minimalna rentowność 7 dniowych bonów...