bankowość - bank centralny - Prezes NBP

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2541
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
bankowość - bank centralny - Prezes NBP - strona 1

Fragment notatki:


BANK CENTRALNY W POLSKIM SYSTEMIE BANKOWYM
Spis treści
1 Historia Bankowości w Polsce 3
Bankowość w Polsce w okresie 1918 1989 3
System bankowy w okresie transformacji 4
2 Struktura polskiego systemu bankowego 5
2.1 NBP 5
Prezes NBP 5
Rada Polityki Pieniężnej 6
Zarząd NBP 7
2.2 Bankowy Fundusz Gwarancyjny 7
2.3 Banki komercyjne 8
3 Bank Centralny w Polsce 9
3.1 Zadania i funkcje Banku Centralnego 9
3.2 Instrumenty Banku Centralnego w procesie realizacji polityki pieniężnej 10
3.2.1 Stopy procentowe 10
3.2.2 Operacje otwartego rynku 10
3.2.3. Rezerwa obowiązkowa 11
3.2.4 Operacje kredytowo - depozytowe 12
4 Polityka pieniężna Banku Centralnego 14
HISTORIA BANKOWOŚCI W POLSCE
Bankowość w Polsce w okresie 1918 - 1989
Wraz z powstaniem niepodległego państwa polskiego w 1918 roku pojawiła się konieczność powołania banku centralnego państwa. Do czasu powołania nowej instytucji emisyjnej rolę banku emisyjnego, pełniła Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa. Marka polska stała się pełnoprawnym środkiem płatniczym, na który wymieniono waluty państw zaborczych. Ustawą z dnia 28 lutego 1919 roku, przyszłej polskiej jednostce pieniężnej nadano nazwę złoty. Na mocy ustawy „o naprawie skarbu państwa i reformie walutowej” z 28 kwietnia 1928 roku, jako państwowa instytucja emisyjna rozpoczął działalność Bank Polski S.A. W okresie międzywojennym wraz z rozwojem gospodarki nastąpił szybki rozwój bankowości. W 1938 roku funkcjonowało 27 banków prywatnych w formie spółek akcyjnych, 28 domów bankowych, 19 towarzystw kredytowych, 333 komunalne kasy oszczędności, 975 gminnych kas pożyczkowo - oszczędnościowych oraz 5 597 spółdzielni kredytowych.
W czasie II wojny światowej bankowość polska podobnie jak cała gospodarka była praktycznie sparaliżowana. Dopiero po zakończeniu działań wojennych Rząd Tymczasowy RP dekretem z 15 stycznia 1945 roku utworzył Narodowy Bank Polski, wyposażając go

(…)

… na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na okres 6 lat. Prezes NBP przewodniczy Radzie Polityki Pieniężnej, Zarządowi NBP, Komisji Nadzoru Bankowego. Reprezentuje również interesy Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach bankowych i finansowych takich jak: Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju czy Europejski Bank Inwestycyjny.
Podstawowym…
… rezerw obowiązkowych, która będzie uwzględniała potrzeby bieżącej polityki pieniężnej oraz jego stopniowe zbliżanie do rozwiązań przyjętych przez Europejski Bank Centralny.
   Narodowy Bank Polski jako bank centralny potencjalnego członka Unii Europejskiej musi się dostosować do wyzwań przyszłości i zadbać o właściwe rozłożenie kosztów prowadzonej w interesie podatników polityki pieniężnej i operacji…
… centralnie.
W rezultacie koncentracji i centralizacji systemu bankowego w latach 80 wyglądał on następująco:
Narodowy Bank Polski
Bank Gospodarki Żywnościowej oraz banki spółdzielcze
Bank Handlowy S.A. w Warszawie
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Bank Rozwoju Eksportu SA
Łódzki Bank Rozwoju S.A.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Do systemu gospodarki planowej włączono również spółdzielczość…
… kapitału zagranicznego w kapitale akcyjnym banków komercyjnych znacznie przekroczył 50%. Sytuacja ta może niekorzystnie wpływać na rozwój polskiej gospodarki. W I półroczu 2001 r., w wyniku połączenia BIG BANKU SA z BIG Bankiem GDAŃSKIM SA, CITIBANKU (Poland) SA z Bankiem Handlowym w Warszawie SA, Banku Zachodniego SA z WBK SA oraz Bałtyckiego Banku Regionalnego SA z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski SA…
… pieniężnych NBP, których rentowność oddziałuje bezpośrednio na jednomiesięczne stopy procentowe rynku międzybankowego. Stopa określająca minimalne oprocentowanie absorbujących płynność krótkookresowych operacji otwartego rynku jest tzw. stopą referencyjną, informującą o bieżącym kierunku polityki pieniężnej.
3.2.3 Rezerwa obowiązkowa
Rezerwę obowiązkową stanowią środki pieniężne, które banki są zobowiązane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz