Stok kontynentalny - strona 3

Bałtyk i habitaty

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Filip Pniewski
 • Hydrologia i oceanografia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 980

kontynentalnym (do 200 m) batial – dno stoku kontynentalnych (200-4000 m) abysal – partie dna głębokiego (4000...

Egzamin - Hydrologia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Hydrologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1218

kontynentalny, stok kontynentalny.. 37. Jakie dwa podstawowe typy osadów morskich wyróżniamy ze.. Kontynentalne...

Erozja morska-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1295

stok kontynentalny do głębokości 2000- 3000 m. Cechuje ją brak światła, które dociera...

Morza i oceany - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrobiologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1792

Abisal – ‘bezdenny’ strefa denna oceanu; od końca stoku kontynentalnego Strefa afotyczna- do największych...

Skały osadowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1372

morskim. Formacja fliszowa – zespół osadów tworzących się u podnóŜa stoku kontynentalnego, na skutek...

Podział oceanu światowego

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Geografia transportu morskiego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1421

szerokości, stromy stok kontynentalny porozcinany podwodnymi kanionami, obszerne równiny abysalne (Basen...