egzamin - Hydrologia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
egzamin - Hydrologia - strona 1 egzamin - Hydrologia - strona 2

Fragment notatki:

HYDROLOGIA I OCEANOGRAFIA - EGZAMIN GR. A 1. Czym się zajmuje hydrologia właściwa? a) życiem w środowiskach wodnych
b) występowaniem i krążeniem wody w hydrosferze c) właściwościami i przemianami wody
2. Co to jest krenologia? a) hydrologia lodu
b) hydrologia gleb
c) nauka o źródłach 3. Jakie dwa schematy wyróżniamy w cyklu hydrologicznym? Obieg mały i obieg duży 4. Jaki główny proces jest początkiem dużego obiegu wody w fazie atmosferycznej? a) parowanie wody z mórz i oceanów b) kondensacja pary wodnej w atmosferze
c) opadanie wody na powierzchnię kontynentów
5. Gdzie znajduje się więcej wody na Ziemi: w rzekach, czy w środowisku podziemnym? W środowisku podziemnym 6. Co to są wody juwenilne? a) uwalniane w wyniku stygnięcia magmy b) skraplające się z atmosferycznej pary wodnej
c) wody oceaniczne
7. Co to jest filtracja? a) ruch wody w strefie saturacji pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego b) przemieszczanie się wody opadowej przez korony drzew
c) proces naturalnego oczyszczania wody w rzekach
8. Jakie wyróżniamy dwa podstawowe typy zwierciadła wody podziemnej? Zwierciadło swobodne i zwierciadło napięte 9. Zwierciadło piezometryczne dotyczy: a) stref nie zawodnionych leżących ponad zwierciadłem napiętym b) strefy podpiętrzenia wody w rzece przez budowlę hydrotechniczną
c) wód infiltrujących w strefie aeracji
10. Wody wgłębne subartezyjskie są to: a) wody wgłębne, których zwierciadło piezometryczne nie osiąga..
b) wody samoczynnie wypływające ze studni na powierzchnię..
c) wody wgłębne o zwierciadle swobodnym. (nie)
11. Co to jest śryż i kiedy występuje? Są to krążki lodu..
12. Co to jest stan WWW? Najwyższy stan wody w ..
13. Stan okresowy wody jest: a) stanem mierzonym okresowo
b) stanem o określonej sumowanej częstości (częstotliwości, bądź czasie trwania .. lub niższymi
c) stanem wody mierzonym w cieku okresowym
(?)
14. Co to jest natężenie przepływu (przepływ) rzeki? Objętość wody przepływającej przez dany przekrój poprzeczny
15. Krzywa konsumpcyjna jest: a) określana zawsze na stałe dla danego przekrojów pomiarowych
b) określana na stałe dla danego przyrządu pomiarowego


(…)

… śnieżny górski wg klasyfikacji Pardego?
Wysokie stany latem, ale występujące wcześniej..
27. Jaką część zasobów wody słodkiej na Ziemi zawierają lodowce?
a) 40-50%
b) 50-60%
c) 60-70%
28. Gdzie występują lodowce kalderowe?
a) w kraterach wygasłych wulkanów
b) na płaskich grzbietach gór
..
29. Na jakie dwa typy dzielimy jeziora ze względu na charakter wymiany..
Przepływowe (odpływowe), bezodpływowe
30…
… wyróżniamy ze względu na ich stopień izolacji o..
1) otwarte, 3) zamknięte, 2) półzamknięte
45./36. Jakie podstawowe elementy wyróżniamy w przekroju oceanu od..
Szelf kontynentalny, stok kontynentalny..
37. Jakie dwa podstawowe typy osadów morskich wyróżniamy ze..
Kontynentalne, pelagiczne
38. Jakie osady wyraźnie przeważają wśród występujących na d..
a) organiczne
b) nieorganiczne lądowe
c) wulkaniczne
39…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz