Statystyka opisowa a matematyczna - strona 6

Definicja ekonomerii

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 105
Wyświetleń: 910

, która wykorzystuje modele i sposoby wnioskowania statystyki matematycznej do analizy i opisu zjawisk ekonomicznych...

Statystyka Pawełek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Barbara Pawełek
 • Statystyka
Pobrań: 2247
Wyświetleń: 3619

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: statystyka, zjawisko masowe, etapy badania...

Krótki rys historyczny - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

przez użytkownika służyć różnym celom, dlatego też wyróżnia się: STATYSTYKĘ OPISOWĄ, MATEMATYCZNĄ, EKONOMICZNĄ...

Zagadnienia na egzamin.

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Paweł Kobus
 • Statystyka
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1750

statystyki (tj. funkcje statystyki jako dyscypliny naukowej) Co rozumiemy pod pojęciem statystyki opisowej...

Statystyka sem4 2/2 wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Barbara Podolec
 • Statystyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 6048

, standaryzacja, statystyka matematyczna, metoda estymacji, metoda weryfikacji, próba losowa, twierdzenie...

Dynamika życia w podregionach

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski
 • Statystyka
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2450

zmiennych Statystyki opisowe dla zmiennej „przyrost” Przyrost naturalny jest to różnica pomiędzy liczbą...

Wykład - Statystyka matematyczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Janusz Wywiał
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1001

Statystyka matematyczna prof. zw. dr hab. Janusz Wywiał Wykład 3 W przypadku estymacji i wariancji...