Statystyka matematyczna w badaniu zjawisk masowych

Zastosowania statystyki - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Ewaryst Rafajłowicz
 • Inżynierskie zastosowania statystyki
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1134

ich wymiary. Statystyka bada prawidłowości występujące w masowych zjawiskach i opisuje te prawidłowości...

Wstęp do statystyki opisowej

 • Politechnika Śląska
 • dr Aleksandra Nowak
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1414

– nauka zajmująca się metodami badania przedmiotów i zjawisk w nich masowych przejawach i ich ilościową...

Statystyka - wprowadzenie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 749

zachodzących w zjawiskach masowych. Walentyna Ignatczyk Statystyka to nauka o metodach badania zjawisk masowych...

Statystka matematyczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1484

Statystyka matematyczna Statystyka jest to nauka o metodach badania prawidłowości w zjawiskach...

Zakres badań ekonometrii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Ekonometria
Pobrań: 91
Wyświetleń: 532

, statystyki i matematyki. Wspólne obszary badań sprawiły, że połączenie wyżej wymienionych nauk zaowocowało...

Definicja ekonomerii

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 147
Wyświetleń: 987

, która wykorzystuje modele i sposoby wnioskowania statystyki matematycznej do analizy i opisu zjawisk ekonomicznych...