Statystyka matematyczna a opisowa - strona 6

Próba statystyczna

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. nadzw. dr hab. Jan Czaja
 • Geomatyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1456

z próby danej statystyki (np. średniej lub wariancji) wynika z matematycznego rozumowania, stąd...

Dane

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Krystian Niwiński
 • Kartografia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1449

DO NICH STATYSTYKI OPISOWE SKALA MIARA TENDECJI WSKAŹNIK CENTRALNEJ ODCHYLENIA NOMINALNA MODA ZMIANA STOSUNKÓW...

Definicja ekonomerii

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 70
Wyświetleń: 861

, która wykorzystuje modele i sposoby wnioskowania statystyki matematycznej do analizy i opisu zjawisk ekonomicznych...

Statystyka Pawełek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Barbara Pawełek
 • Statystyka
Pobrań: 2177
Wyświetleń: 3318

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: statystyka, zjawisko masowe, etapy badania...

Krótki rys historyczny - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

przez użytkownika służyć różnym celom, dlatego też wyróżnia się: STATYSTYKĘ OPISOWĄ, MATEMATYCZNĄ, EKONOMICZNĄ...

Zagadnienia na egzamin.

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Paweł Kobus
 • Statystyka
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1722

statystyki (tj. funkcje statystyki jako dyscypliny naukowej) Co rozumiemy pod pojęciem statystyki opisowej...

Statystyka sem4 2/2 wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Barbara Podolec
 • Statystyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 6027

, standaryzacja, statystyka matematyczna, metoda estymacji, metoda weryfikacji, próba losowa, twierdzenie...