Dane

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dane - strona 1 Dane - strona 2 Dane - strona 3

Fragment notatki:


28.04.13 * Prawie wszystko  o danych….. 28.04.13 * Wykład – ZAKRES TEMATYCZNY Charakter  występowania  zjawisk  przestrzennych,  pomiar zjawisk (system skalowania).  Przetwarzanie  danych  kartograficznych  (wielkości  absolutne i pochodne).  Agregacja  danych  -  sposoby  agregacji  i  ocena  otrzymanych  wyników.  Metody  prezentacji  danych:  wykresy, diagramy, mapy.  28.04.13 * DANE PRZESTRZENNE Dane przestrzenne są określane jako „dane dotyczące obiektów  przestrzennych powiązanych z powierzchnią Ziemi i połączonych ze sobą różnorodnymi związkami: Obiekty te mają charakter naturalny lub antropogeniczny.” Istnieje wiele cząstkowych definicji danych opisujących  Przestrzeń: dane geoprzestrzenne, dane o terenie,  dane katastralne 28.04.13 * ŹRÓDŁA DANYCH PRZESTRZENNYCH • obrazy satelitarne, • zdjęcia lotnicze, • zdjęcia naziemne, • odbiorniki GPS, • automatyczne stacje pomiarowe, • pomiary geodezyjne, • prace i pomiary terenowe, • mapy i plany, • materiały publikowane, • państwowe zasoby danych, • zasoby danych różnych instytucji, • bazy danych geograficznych (dostępnych w internecie), • banki danych….. 28.04.13 * MAPY TEMATYCZNE DEFINICJA MAPY TEMATYCZNE MAPA TEMATYCZNA    jest to opracowanie kartograficzne eksponujące jedno lub kilka zagadnień treści  ogólogeograficznej, społeczno gospodarczej, przyrodniczej.  Mapy tematyczne są tak stare jak mapy topograficzne, jeżeli  nawet w początkach były one o wiele rzadsze. Wcześniej nazywano je : „OSOBLIWYMI PRZEDSTAWIENIAMI” ,  „mapami specjalnymi”,  „mapami geograficznymi”, a potem także „mapami stosowanymi”. Składniki mapy topograficznej są tu zawsze dodatkowo  wzbogacone o jakiś specjalny temat, na który ma być zwrócona  uwaga użytkownika mapy. 28.04.13 * Mapy środowiska przyrodniczego Polski Źródło: J.Siwek,  Niektóre problemy kartografii środowiska przyrodniczego   28.04.13 * PODSTAWOWE CELE PREZENTACJI  KARTOGRAFICZNEJ • określenie położenia obiektów (przede wszystkim  położenia wzajemnego) oraz w odniesieniu do obiektów  liniowych i powierzchniowych, unaocznienie ich  właściwości przestrzennych (np. kierunku, długości,  kształtu); •   prezentacja nieprzestrzennych cech (atrybutów)  obiektów; •      zróżnicowanie przestrzenne (zmienność przestrzenną  oraz   czasową - zmiany w czasie) przedstawianych obiektów  lub ich atrybutów.   28.04.13 * CO PRZEDSTAWIA MAPA? CELE PREZENTACJI •  Rozmieszczenie obiektów •  Zróżnicowani atrybutów  jakościowych,

(…)

… (liniowe),
 dwuwymiarowe (powierzchniowe).
28.04.13
*
WYSTĘPOWANIE ZJAWISK W
PODZIAŁ ZJAWISK
RZECZYWISTOŚCI
Zjawiska w rzeczywistości
występować w sposób :
ciągły,
dyskretny
częściowo ciągły;
liniowy
wyspowy.
28.04.13
*
mogą
SKALA ZJAWISK
SKALE POMIAROWE ZJAWISK
Każde zjawisko możemy określić według czterech poziomów
dokładności – skal pomiarowych;
Są to:
skala nominalna (działania matematyczne to: =, ≠ ),
skala porządkowa (działania matematyczne to: =, ≠, >,< ),
skala interwałowa (działania matematyczne to: =, ≠, >, <, +, - ),
skala ilorazowa (działania matematyczne to:
28.04.13
*
=, ≠ , >, <, + , --, x , : ),
SKALE POMIAROWE I DOSTOSOWANE DO NICH STATYSTYKI OPISOWE
SKALA
MIARA TENDECJI WSKAŹNIK
CENTRALNEJ
ODCHYLENIA
NOMINALNA
MODA
ZMIANA
STOSUNKÓW
PORZĄDKOWA
MEDIANA
ZAKRES DECYLI
INTERWAŁOWA
ŚREDNIA…
… prezentacji
Dane bezpośrednie
Dane relatywne
(cechy mierzalne)
• metoda kartodiagramu
(wskaźniki
natężenia)
• metoda kartodiagramu
• metoda kropkowa
• metoda kartogramu
• metoda izolinii
• metoda dazymetryczna
(dla danych występujących
• metoda izolinii
w sposób ciągłych)
28.04.13
*

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz