Starcza - strona 5

Akcje - funkcje i rodzaje

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1134

wszystkich wierzycieli) nie starcza na pokrycie wartości nominalnej wszystkich akcji prawo pierwszeństwa do zakupu akcji...

Makroekonomia - wstęp

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1589

pracowników -bariera handlu zagranicznego(gdy dochod z eksportu nie starcza na pokrycie kosztów z importu...

Gerontologia - obszerna definicja

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 448
Wyświetleń: 3731

uczuciowej, łatwe wzruszanie się - poczucie nieomylności (tzw. starcza mądrość) - skąpstwo - zbieranie...

Pedagogika specjalna

 • Politechnika Śląska
 • dr Wincenty Frańczak
 • Korektywa dzieci z zaburzeniami rozwoju
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1988

i lekami ototoksycznymi, niedokrwienie ucha wewnętrznego , długotrwały uraz akustyczny, głuchota starcza...

Strona i koncepcje strony

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

lub obowiązek, bo sam art.28 kpa do tego nie starcza. Art.28 kpa w tym zakresie mówi tylko, że jest to interes...

Liberalizm: Kant

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Julian Łopata
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 980

: przyczynowość sprawcza ze względu na skutek /czy przyczyna starcza aby skutek zaistniał - przepisy postępowania...