Pedagogika specjalna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2422
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pedagogika specjalna - strona 1 Pedagogika specjalna - strona 2 Pedagogika specjalna - strona 3

Fragment notatki:


W1
PEDAGOGIKA SPECJALNA- ped zwykła stosowana w trudnych warunkach; jest teorią i praktyką szt i wych osób z odchyleniami psychofizycznymi.
NIEPEŁNOSPRAWNI- osoby, których sprawność fiz, psych i umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi.
REWALIDACJA- interdyscyplinarne oddziaływanie terapeutyczno-pedagogiczne stosowane względem osób niepełnosprawnych w celu najpełniejszego ich rozwoju i przystosowanie do życia społecznego.
RESOCJALIZACJA- „oduczenie” zachoań antagonistyczno-destruktywnych oraz uruchamianie prawidłowych mechanizmów socjalizacyjnych w warunkach kontrolowanych przez wychowanków. Uwzględniać też musi aspekt rehabilitacji, gdyż genezą wykolejenia mogą być także charakteropatie, psychopatie, niedorozwój osobowości oraz demoralizacja środowiska wychowawczego.
Tradycyjna klasyfikacja:
1) Niewidomi i niedowidzący- niewidomi od ur lub przed 5rż, ociemniali, niedowidzący, słabo widzący w wysokim stopniu
2) Głusi i niedosłyszacy- głusi od ur, ogłuchli mówiący, głusi z resztkami słuchu, niedosłyszący
3) Głuchoniewidomi
4) Upośledzeni umysłowo- w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
5) Przewlekle chory
6) Os z uszk narządu ruchu
7) Os z trudnościami w uczeniu się wskutek dysharmonii rozwoju
8) Społecznie niedostosowani w skutek- zaniedbań i błędów wychowawczych oraz konfliktów z normami społ, zaburzeń wyższych czynnośco nerwowych (tło psychopatyczne, charakteropatyczne, nerwicowe- prowadzące do konfliktów z prawem)
Działy pedagogiki specjalnej:
Tyflo- niewidomi, słabo słyszący, głuchoniemi
Surdo-głusi i słabo słyszący
Oligofreno- upośledzeni umysłowo
Ped terapeutyczna- chorzy i niepełnosprawni ruchowo
Ped resocjalizacyjna- niedostosowani społecznie
Ped korekcyjna- dzieci nieharmonijne i z trudnościami w uczeniu się
Logopedia- terapia mowy
Wspólne kierunke rewalidacji: dynamizowanie, wzmacnianie i rozwijanie sił biologicznych (pkt Archimedesowy), korygowanie i usprawnianie uszkodzonych zmysłów lub funkcji psychofizycnych, kompensacja czyli wyrównywanie badź zastępowanie efizytów psychofiz lub rozwojowych
W2
Kształtowanie zastępczości zmysłowej w deprywacjach sensorycznych.
Kliniczne obserwacje potwierdziły, że deprywacje receptorów czuciowych, słuchu, wzroku równowagi, smaku i węchu prowadzą do zaniku nie tylko drogi aferentnej, ale także powodują atrofię mikrostruktur w mózgu.
Kompensacja zmysłowa to zastąpienie funkcji zmysłu nieczynnego poprzez usprawnianie zmysłów istniejących. W kompensacji stymulacja usprawniająca zmysły zastępcze może posiadać charakter wewnętrzny i zewnętrzny.


(…)

… po uszkodzaniu szlaków i ośrodków słuchowych
Etiologia uszkodzeń słuchu
czynniki genetyczne- dziedziczenie recesywne, dominujące, dziedziczenie z chromosomu x
w okresie prenatalnym- zaburzenia rozwojowe płodu spowodowane chorobami wirusowymi matki, infekje wewnątrzmaciczne
w okresie okołoporodowym- wcześniactwo,nieprawidłowy porób, zaburzenia krażeniowo-oddechowe
w okresie poporodowym- zółtaczka zwłaszcza z powoiązaniu z konfliktem serologicznym
w okrsie niemowlęcym i wczesnego dzieciństwa- zapalenie opon mówgowych i przewlekłe zapalenia ucha środkowego, toksyczne uszkodzenia nerwu słuchowegow przebiegu chorób zakaźnych, stosowanie leków i substancji chemicznych o charakterze ototoksycznym.urazy mechaniczne w obrebie czaszki oraz urazy akustyczne (powstałe wskutek zabaw pirotecznicznych)
W okresie późniewjszym poza chorobami urazami i lekami ototoksycznymi, niedokrwienie ucha wewnętrznego , długotrwały uraz akustyczny, głuchota starcza.
Badanie słuchu: otosmisja, tympanometria, test mowy, często stosowana jest: audiometria tonalna
klasyfikacja BIAP
Ubytek słuchu w decybelach
Uszkodzenie słuchu w stopniach
Powyżej 20 do 40
Lekkim
Powyżej 40 do70
umiarkowanym
Powyżej 70 do 90
znacznym
Powyżej 90
głębokim…
… w wyniku uszkodzenia aparatu przewodzącego
centralne powstającą po uszkodzaniu szlaków i ośrodków słuchowych
Etiologia uszkodzeń słuchu
czynniki genetyczne- dziedziczenie recesywne, dominujące, dziedziczenie z chromosomu x
w okresie prenatalnym- zaburzenia rozwojowe płodu spowodowane chorobami wirusowymi matki, infekje wewnątrzmaciczne
w okresie okołoporodowym- wcześniactwo,nieprawidłowy porób, zaburzenia krażeniowo-oddechowe
w okresie poporodowym- zółtaczka zwłaszcza z powoiązaniu z konfliktem serologicznym
w okrsie niemowlęcym i wczesnego dzieciństwa- zapalenie opon mówgowych i przewlekłe zapalenia ucha środkowego, toksyczne uszkodzenia nerwu słuchowegow przebiegu chorób zakaźnych, stosowanie leków i substancji chemicznych o charakterze ototoksycznym.urazy mechaniczne w obrebie czaszki oraz urazy…
… z powoiązaniu z konfliktem serologicznym
w okrsie niemowlęcym i wczesnego dzieciństwa- zapalenie opon mówgowych i przewlekłe zapalenia ucha środkowego, toksyczne uszkodzenia nerwu słuchowegow przebiegu chorób zakaźnych, stosowanie leków i substancji chemicznych o charakterze ototoksycznym.urazy mechaniczne w obrebie czaszki oraz urazy akustyczne (powstałe wskutek zabaw pirotecznicznych)
W okresie późniewjszym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz