Stan stacjonarny - strona 10

Bezrobocie - zatrudnienie

  • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
  • Makroekonomia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3143

, że mamy do czynienia ze stanem stacjonarnym rynku pracy, a więc sytuacją, gdy ΔB = 0. Wówczas Nb = Ob...

Fizyka kwantowa

  • Fizyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1890

. Jeśli układ ma stałą w czasie energię E (stan stacjonarny), to funkcję falową takiego stanu moŜemy przedstawić...

Bezrobocie - przyczyny

  • Uniwersytet Opolski
  • dr Bartosz Fortuński
  • Makroekonomia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 3451

bezrobocia * przeciętny okres trwania bezrobocia osób napływających Ponieważ w stanie stacjonarnym Nb=Ob...

BPZ

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • dr hab. Piotr Łaszczyca
  • Biologiczne podstawy zachowania
Pobrań: 910
Wyświetleń: 5068

Brak oporności Brak oporności Stan stacjonarny tolerancja Stan odwracalny Oporność czasowa x Np...