Stan natury - strona 27

Klimat intelektualny i zbiorowy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 784

o charakterze apriorycznym - brak zaufania do historyków - stan natury - stan pokoju i harmonii - człowiek...

Konstytucyjny status jednostki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1176

wychodzących w ten sposób ze stanu natury i mają służyć ich szczęściu i dobru. Idea rządu ograniczonego...

Fichte - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia kultury
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

definicja. Rozważając stan natury, Fichte zastanawia się też nad zasadami sprawiedliwego podziału „sfery...

Historia Myśli Ekonomicznej- przegląd teorii II

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 427

Starożytny Wschód Rozwój ludzkiej cywilizacji był związany z postępem hodowli i rolnictwa. Wzrost plonów i rozszerzenie hodowli rodziły podział pracy i przyczyniały się do powstania podziałów społecznych opartych na zamożności. To wydatnie inspirowało postęp świadomości. Powstawały wielkie systemy ...

Filozofia - wykłady - działy filozofii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2450

Konspekty wykładów z filozofii. 38-stronicowa notatka z filozofii. Omówienie najważniejszych zagadnień takich jak: podział filozofii, ontologia, gnoseologia, epistemologia, metafizyka, antropologia filozoficzna, filozofia społeczna, etyka, estetyka, aksjologia, filozofia starożytna, siedmiu mędrców,...

Antropologia kulturowa - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Katarzyna Barańska
Pobrań: 777
Wyświetleń: 3318

zastanego stanu natury na potrzeby człowieka i przez człowieka. Pojęcie, w tym pierwotnym etymologicznie...

Narodowy socjalizm - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1106

jest na tym polu o wiele skuteczniejsza od parlamentaryzmu. Wychodząc od Hobbesowskiej koncepcji stanu natury...

Liberalizm- ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602

. To nie przemoc i presja są determinantami życia społecznego (np. w stanie natury Hobesa), lecz wrodzona zdolność...