Klimat intelektualny i zbiorowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klimat intelektualny i zbiorowy - strona 1 Klimat intelektualny i zbiorowy - strona 2 Klimat intelektualny i zbiorowy - strona 3

Fragment notatki:

Zmierczak. Notatka składa się z 7 stron.
KLIMAT INTELEKTUALNY I IDEOWY - awans ideologii w życiu społecznym
- nowe formy polemiki ideowej
- usprawnienie kolportażu idei
- rozszerzenie wychowania szkolnego i zmiana programów nauczania
- pojawianie się narodowych treści w teatrach
- rozwój prasy
- wzrost wiedzy o świecie dzięki słownikom i encyklopediom
- mecenat kulturalny
- kawiarnia miejscem publicznej wymiany poglądów
- powstanie kabaretów politycznych i loży wolnomularskiej
- zainteresowanie wielkimi wydarzeniami na Renie międzynarodowej (wojna o niepodległość kolonistów amerykańskich, bieg wielkiej rewolucji we Francji, upadek Rzeczypospolitej Obojga Narodów)
- wychowanie obywatelskie drogą do prawdy
- narodowa edukacja gwarancją pomyślności jednostki
- panowanie rozumu - racjonalizm + empiryzm i sensualizm
- kult utylitaryzmu - rozprawy o moralności, cnocie, postępie, braterstwie i szczęściu
- odrzucenie wszystkiego co stare (płód ignorancji i zabobonu)
- „prawdziwa cnota krytyk się nie boi” - drwiny z przesądów kleru, wyśmiewanie władców, kpienie z arystokracji, ośmieszanie szlachectwa, honorowych urzędów i religii
- laicyzm; wiara jako odwrotność prawdy, mistyfikuje rzeczywistość („religia to opium dla ludu”)
- zasady ideologii Oświecenia wyrażały interesy i ambicje mieszczaństwa
- umocnienie się form kapitalistycznych
Tematy ideowej polemiki:
- obawa przed rewolucją - ostrożność oraz ułomność wielu propozycji zmian
- dalsze obciążenia chłopa są niemożliwe do utrzymania
- despotyzm hamulcem rozwoju
- fizjokraci: państwo przedsiębiorstwem kapitalistycznym opartym na zasadzie zysku
- fascynacja pomysłami humanitaryzacji prawa, w szczególności karnego
MIĘDZY ABSOLUTYZMEM A LIBERALIZMEM Absolutyzm oświecony - negacja i zarazem kontynuacja absolutyzmu klasycznego
- próba uspokojenia nastrojów i ratunku panujących dynastii i grup uprzywilejowanych
- nawiązania do doktryny prawa natury
- hasła utylitaryzmu
- argumenty racjonalistyczne
- monarcha sługą państwa, pierwszym urzędnikiem, sługą interesu ogólnego, strażnikiem dobra narodu
- oświecony król to szafarz i organizator szczęścia swoich poddanych, którego władza jest absolutna z powodu tego, że widzi lepiej i dalej niż lud; musi rządzić sam
- manifestacja nowoczesności władcy - czytanie klasyków literatury, mecenas sztuk, przyjaciel i prorektor filozofów, deklaracja tolerancji i humanitaryzmu, odrzucenie adorowania władców
- etykietą władcy była asceza i prostota życia; zajęcia filantropijne

(…)

…: nie ma przestępstwa bez ustawy (nullum crimen sine lege) oraz nie ma kary bez ustawy (nulla poena sine lege) - w obliczu prawa karnego wszyscy są równi
- zasada domniemania niewinności oskarżonego w procesie - wychowawczy sens kary
- przeświadczenie o możliwości poprawy przestępcy - zasada współmierności przestępstwa i kary
- zasada prewencji
- krytyka katalogu tradycyjnych kar
- głoszenie celowości złagodzenia kar…
… się społeczeństwu całkowicie, a więc wszyscy są równi; wolność wszystkich ludzi jako podstawa wszelkiej wolności
- przetworzenie wolności naturalnej w wolność cywilizowaną
- człowiek oddając wszystkie przywileje i dobra otrzymuje z powrotem wolność w postaci chronionej przez prawo
- umowa społeczna jako początek zasady suwerenności ludu, która jest niepodzielna (odrzucenie zasady podziału władzy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz