Sprawozdanie z przepływów pieniężnych - strona 8

Analiza ekonomiczna-projekt

  • Politechnika Białostocka
  • dr Anna Linowska
  • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3353

przepływów pieniężnych oraz trzy grupy wskaźników ustalonych na podstawie sprawozdania z przepływów...

Metody określające zdolności kredytowe

  • mgr Emilia Stola
  • Bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

METODY OKREŚLANIA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W BANKU KREDYT W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW 1.1. Pojęcie i klasyfikacje kredytów na działalność gospodarczą Skala zapotrzebowania na kredyt i usługi bankowe jest uzależniona od koniunktury gospodarczej w kraju. Osłabieni...

Zagadnienia do obrony

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 3017
Wyświetleń: 9842

koszt, nakład, wydatek - analiza porównawcza, analiza wstępna bilansu, sposób oceny i interpretacji wskaźników płynności i obrotowości, materiały źródłowe analizy finansowej, zasady budowy rachunku zysków i strat, analiza wskaźnikowa w ocenie zdolności do spłaty zobowiązań bieżących. W notatce znal...

Metody określające zdolności kredytowe - klasyfikacja kredytów - Umowa...

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
  • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

KREDYT W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW 1.1. Pojęcie i klasyfikacje kredytów na działalność gospodarczą Skala zapotrzebowania na kredyt i usługi bankowe jest uzależniona od koniunktury gospodarczej w kraju. Osłabienie koniunktury powoduje na ogół spadek popytu na kredyt i usługi bankowe,...