Społeczna szkodliwość - strona 9

Prawo wykroczeń - wyjaśnienie pojęcia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 112
Wyświetleń: 833

w ustawie - nullum poena sine lege e) społeczna szkodliwość czynu, który stanowi wykroczenie f) ustawa...

Odpowiedzialnośc prawna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

odpowiedzialności karnej: Czyn musi być zabroniony przez ustawę (musi być przestępstwem) Społeczna szkodliwość czynu...

Czyn w prawie karnym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1050

(dodatnią, ujemną ). Czyn przestępny to zawsze czyn o ujemnym ładunku treści społecznej ( szkodliwość...

Kradzież( Art. 278 )

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1120

to wykroczenie. W kw nie ma odpowiednika Art. 1 §2 kk!. Nawet jeśli społeczna szkodliwość jest znikoma...

Podmiot przestepstwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1043

. Określona postać strony podmiotowej (tzw. forma winy) decyduje o stopniu winy i stopniu społecznej...

Podział prawa karnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1092

o niższym stopniu społecznej szkodliwości niż przestępstwa i w związku tym zagrożone są łagodniejszymi...

Prawo karne skarbowe-opracowanie3

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1064

lub znikomość społecznej szkodliwości czynu art. 22 kks - Kary Środki karne Środki zabezpieczające 1. Karami...

Związek przyczynowo-skutkowy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

zawinionym. Inne kryterium- odwołanie się do kryterium społecznej szkodliwości, między nim a skutkiem...